Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Misyon ve Vizyon

M İ S Y O N


   Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi
ve  araştırma  faaliyetlerinin  gerçekleştirilebilmesi  amacına  yönelik,  gerekli  olan  bilgi  ve  belge
hizmetlerini çağın gerektirdiği şekilde vermektir.


V İ Z Y O N


    Bilgi hizmetleri taleplerini en üst düzeyde karşılayabilen, çağın gerektirdiği en  iyi  şekilde sunan
ve Üniversitemiz-Ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek bir bilgi merkezi olmaktır.