ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ILL (Kütüphanelerarası İşbirliği) ve Yayın Sağlama Hizmeti

Kütüphanemizde bulunmayan kitap ve makalelerin yurt içinden veya yurt
dışından sağlanarak üniversitemizdeki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla
sunulan bir hizmettir. ILL hizmetlerinden öğretim elemanları, doktora, yüksek
lisans, lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.
Makale Sağlama;
Kütüphanemizde bulunmayan, diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan
makaleler kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle sağlanmaktadır.
Makale istekleri yurt içindeki kütüphanelerden,  ULAKBİM'den ve diğer
veritabanlarından (htokgoz@adu.edu.tr ) mail adresine ilettiğinizde en kısa sürede
sağlanabilmektedir.
Kitap ve e-kitap Sağlama ;
Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap
ve e-kitap, e-kitap bölümleri, kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) yöntemiyle
sağlanmakta ve kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir.
İstenilecek olan kaynak taranırken TO-KAT
http://www.toplukatalog.gov.tr Toplu katalogtan yararlanılabilir.
Yayının geliş kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenir.
Tez Sağlama ;
www.tez.gov.tr adresindeki tez taramalarında ;
Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni
olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS
üzerinden) erişebilirsiniz. Notu gördüğünüz tezleri (htokgoz@adu.edu.tr )
adresinden talep edebilirsiniz.
Referans materyalleri, nadir eserler ve bir süreli yayının tamamı ödünç istenemez.
Bir kişi maksimum 5 adet basılı kitap ve tez isteyebilir.