ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Atıf Veri Tabanları

TR Dizin, Türkiye’nin bilimsel bilgi birikimini yansıtacak şekilde ULAKBİM tarafından geliştirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların en önemlileri arasında, araştırmacıların ulusal ve bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen TR Dizin (2013 yılı sonuna kadar Ulusal Veri Tabanları-UVT adıyla yürütülen) yer almaktadır.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır.

Erişim

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır.

Bibliyografik.

 

Kampüs İçi Erişim  Kullanım Rehberi  Kampüs Dışı Erişim

Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır.

Tam metin.

 

Kampüs İçi Erişim  Kampüs Dışı Erişim

2008 yılından günümüze Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Saglik Bilimleri branşlarında yayınlanan içinde Türkiye Klinikleri'nin de bulunduğu 375  akademik dergiyi kapsamaktadır.

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html
Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

Erişim ile ilgili ÖNEMLİ BİLGİLER:
Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcı bir kereye mahsus ''yeni kullanici'' olarak yukarida bulunan kayit adresi linkinden kayit yapmasi gerekmektedir.
Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlayabilirler.

Tam metin.

 

Kampüs İçi Erişim

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri ve sosyal bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf veri tabanıdır. Kapsamında Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI) yer almaktadır. Web of Science Core Koleksiyonda 20.000 + dergi, 254 konu kategorisi, 1.4 milyar atıf referansı ve Conference Proceedings Citation Index de ise 197,000+ konferans yer almaktadır.

Bibliyografik.

 

Kampüs İçi Erişim  Kullanım Rehberi  Kampüs Dışı  Erişim