Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi

ADÜ Merkez Kütüphanesi’nin hizmetlerini, kullanım kurallarını ve koleksiyonunu tanıtmak; bu koleksiyondan nasıl yararlanılacağını ve kaynakların etkin şekilde kullanımını öğretmek amacıyla kütüphane oryantasyonları yapılmaktadır.

Kullanıcı Gruplarının Seviyesine göre,

— Kütüphane ve kütüphane imkânlarının tanıtımı
— Kütüphane koleksiyonuna erişim
— Kaynakların tanıtımı
— Otomasyon programının tanıtımı
— Kütüphanemizin abone olduğu elektronik kaynakların ve veri tabanlarının kullanımı
— Kütüphanede ve Web’de araştırmanın nasıl yapıldığı

— Bilgi Okuryazarlığı gibi eğitimler verilmektedir.

KULLANICI EĞİTİMİ TALEP FORMU