ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Personeli

Adı Soyadı

Ünvan

 Görev Birimi

E-Posta

Tel

Özden D. FAYDALIGÜL

Öğretim Görevlisi

Daire Başkan V.

ozdend@adu.edu.tr

2842

Asuman KARADEMİR

4D Personel

Sekreterya - Yazı İşleri

asumankarademir@adu.edu.tr

2840-2841

Fulya YILDIRIM

Şube Müdürü

Satın Alma-Sağlama-Gerçekleştirme İdari Kat ve Hizmet Sorumlusu

fdicle@adu.edu.tr

2844

Ummuhan BABÜR

Şube Müdürü

İdari İşler (Sürekli İşçi-İŞKUR-Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj vb.) ,1 ve 2. Kat ve Hizmet Sorumlusu

usahin@adu.edu.tr

2845

Altan ÇOLAKKOL

Öğretim Görevlisi

Bilgi Hizmetleri Koordinatörlüğü Otomasyon Sistemi ve Elektronik Kaynaklar

acolakkol@adu.edu.tr

2846

Cevher ATIGAN

Öğretim Görevlisi

Süreli Yayınlar ve Görsel-İşitsel Yayınlar

catigan@adu.edu.tr

2850

Sema ÜRETEN

Öğretim Görevlisi

Kataloglama ve Sınıflama , Birim Kütüphaneleri Sorumlusu

sureten@adu.edu.tr

2852

Hicran TÖLEK

Kütüphaneci

Kütüphanelerarası İşbirliği ve  Kaynak Paylaşımı Sorumlusu

htokgoz@adu.edu.tr

2853

H. Serkan ATLIHAN

Kütüphaneci

Elektronik Yayınlar - Kaynak Tarama-Açık Erişim

hsatlihan@adu.edu.tr

2854

Pınar UĞURLU

Kütüphaneci

Kataloglama ve Sınıflama , Birim Kütüphaneleri

pinarugurlu@adu.edu.tr

2852

Timur AKYÜZ

Şef

Ayniyat ve Taşınır Hizmetler

takyuz@adu.edu.tr

2847

Hulusi ÇAYIR

Bilgisayar İşletmeni

Ödünç Verme-Ceza Tahsilat

hcayir@adu.edu.tr

2866

Ali TÜRK

Bilgisayar İşletmeni

2. Kat Danışma Bankosu, Kat-Raf ve Hizmet Sorumlusu

aturk@adu.edu.tr

2867

Serdar ERGÜLDÜRENLER

Bilgisayar İşletmeni

2. Kat Danışma Bankosu, Kat-Raf ve Hizmet Sorumlusu

serguldurenler@adu.edu.tr

2856

Cemal KOÇ

Bilgisayar İşletmeni

Ödünç Verme

ckoc@adu.edu.tr

2894

Burhan DEVRİM

Bilgisayar İşletmeni

Ödünç Verme

 

2894

Aysel ALKIŞ

Bilgisayar İşletmeni

Maaş-İhale-Personel Özlük İşleri

aalkis@adu.edu.tr

2849

Şeyda AKDEMİR

Hizmetli

1. Kat Danışma Bankosu, Kat-Raf ve Hizmet Sorumlusu

 

 

Nihat AKYILDIRIM

Memur

1. Kat Danışma Bankosu, Kat-Raf ve Hizmet Sorumlusu

 

2855

Mehmet Can UĞURLU

Hizmetli

Maaş-İhale-Personel Özlük İşleri

can.ugurlu@adu.edu.tr

2848

Rıfkı KARAKAYA

Hizmetli

Evrak Dağıtım, Teknik Destek (Bilg.-alarm-güvenlik kapısı arıza vb.)

 

2895

Aybüke Yücel Hizmetli Kataloglama ve Sınıflama Ofisi aybuke.yucel@adu.edu.tr 2852

Emine AYDIN

4D Personel

Süreli Yayınlar ve Görsel-İşitsel Yayınlar

 

2851

Zümrüt AKTAŞ

4D Personel

Ödünç Verme

 

2865

Memduh ÖZEK

4D Personel

Teknik Destek (Bilg.-alarm-güvenlik kapısı arıza vb.)

 

2863

Nevin HAN

4D Personel

Çay Odası ve Zemin Kat İdari Ofis Katlar ve diğer Temizlik Hizmetleri

 

2895

Belkıs ŞİRİN

4D Personel

Çay Odası ve Zemin Kat İdari Ofis, Katlar ve Diğer Temizlik Hizmetleri

 

2895

GÜVENLİK

-

Tüm Kütüphane Güvenliği

 

2898