Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Kütüphane Personeli

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 

Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Merkez Kampüs
09010 / AYDIN

Tel : 0 256 218 20 00/2841

Fax : 0 256 214 68 60

E-mail : kutuph@adu.edu.tr

 

Yönetim

Daire Başkan V.

Öğr. Gör. H. Gül BOZKURT

0256 220 2840  

gulbozkurt@adu.edu.tr

İdari Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri

Şube Müdürü

(Birim Kalite Temsilcisi)

 Ummahan BABÜR

220 2845 - 2844

usahin@adu.edu.tr 

Ayniyat, Muhasebe ve Tahakkuk Birimi (Sağlama, Taşınır  ve Personel İşlemleri)

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Şef

Timur AKYÜZ

220 2847-2847

takyuz@adu.edu.tr

Personel İşleri-Yazı İşleri-Arşiv Birimi

Asuman KARADEMİR

220 2849 - 2849

2840-2841

asumankarademir@adu.edu.tr


Satın Alma ve Sağlama

Mehmet Can UĞURLU

220 2849 - 2849

can.ugurlu@adu.edu.tr

Satın Alma ve Sağlama

Zafer KARTAL

220 2848 - 2848

 zafer.kartal@adu.edu.tr

Ödünç Hizmetleri

Ödünç-İade Bankosu

Hulusi ÇAYIR

220 2866 - 2866

hcayir@adu.edu.tr

Ödünç-İade Bankosu


Cemal KOÇ


220 2894 - 2894


ckoc@adu.edu.tr


1.Kat Raf Hizmetleri ve Kat Sorumlusu


Nihat YILDIRIM

220 2855 - 2855


nihat.akyildirim@adu.edu.tr

Kataloglama – Sınıflama ve Birim Kütüphaneleri

Birim Sorumlusu

Öğretim Görevlisi

Sema ÜRETEN

220 2868 - 2868

sureten@adu.edu.tr

Kataloglama

Kütüphaneci

Pınar UĞURLU

220 2852 - 2852


pinar.ugurlu@adu.edu.tr


Etiketleme ve Engelsiz Erişim Birimi

Hizmetli

Aybüke YÜCEL

220 2852 - 2852

 

Basılı Süreli Yayınlar ve Multimedya Birimi

Kütüphaneci

H. Serkan ATLIHAN

220 2850 - 2850

hsatlihan@adu.edu.tr

Danışma Birimi ve Elektronik Yayınlar

Elektronik Yayınlar ve Kullanıcı Eğitimi

Öğretim Görevlisi

Cevher BOSNA

220 2856 - 2856 

catigan@adu.edu.tr

Öğretim Görevlisi


Altan ÇOLAKKOL

220 2846 - 2846

acolakkol@adu.edu.tr 

ADÜ Akademik Arşiv Sistemi ve Açık Erişim Birimi

Kütüphaneci

Serkan ATLIHAN

220 2850 - 2850

hsatlihan@adu.edu.tr 

Kütüphanelerarası İşbirliği ve Yayın Sağlama

Programcı

 Hakan TARAMAN

 220 2854 - 2854

hakan.taraman@adu.edu.tr

Destek Personeli

Teknik Destek Personeli

Memduh ÖZEK

220 2864 - 2864

memduh.ozek@adu.edu.tr

Destek Personeli

Belkıs ŞİRİN

220 2895 - 2895

bsirin@adu.edu.tr

Destek Personeli

Kadir ÜNLÜ

220 2895 - 2895

k.unlu@adu.edu.tr

Destek Personeli


Ezgi Ebru CERİT

220 2895 - 2895


ezgi.ebru.cerit@adu.edu.tr

Destek Personeli

Ömer Faruk ELİEYİOĞLU

220 2895 - 2895

oelieyioglu@adu.edu.tr

Güvenlik Birimi

 Gündüz Güvenliği

Yıldız UÇAROĞLU

220 2898 - 2898

 

Gündüz Güvenliği


Burak DEMİRCİ

220 2898 - 2898


 

Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Cengiz İPEK

220 2898 - 2898

 

 Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Öztürk ERTUĞRUL

220 2898 - 2898

 

 Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Soner YILDIZ

220 2898 - 2898