ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Personeli

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 
Merkez Kampüs
09010 / AYDIN

Tel : 0 256 218 20 46
Fax : 0 256 214 68 60

E-mail : kutuph@adu.edu.tr

 

Yönetim

Daire Başkan Vekili

Öğrt Görv.

 Özden D. FAYDALIGÜL

218 20 46

218 20 00-2842

ozdend@adu.edu.tr

İdari Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri

Şube Müdürü

(Birim Kalite Temsilcisi)

 Ümmühan BABÜR

 218 20 00-2845

usahin@adu.edu.tr 

Teknik Hizmetler

Şube Müdürü

 Fulya YILDIRIM

218 20 00-2844

fdicle@adu.edu.tr

Sekreterya-Yazı İşleri-Arşiv Birimi

Asuman KARADEMİR

218 20 46

218 20 00-2840-2841

asumankarademir@adu.edu.tr

 

 

 

 

Ayniyat, Muhasebe ve Tahakkuk Birimi (Sağlama, Taşınır  ve Personel İşlemleri)

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Şef

Timur AKYÜZ

218 20 00 -2847

takyuz@adu.edu.tr

Personel İşleri

Aysel ALKIŞ

218 20 00 -2849

aalkis@adu.edu.tr

Satın Alma ve Sağlama

Mehmet Can UĞURLU

218 20 00 -2848

can.ugurlu@adu.edu.tr

 

 

 

 

Ödünç Hizmetleri

Birim Sorumlusu

Kütüphaneci

H. Serkan Atlıhan

218 20 00-2866

hsatlihan@adu.edu.tr

Ödünç-İade Bankosu

Hulusi ÇAYIR

218 20 00-2894

hcayir@adu.edu.tr

1.Kat Raf Hizmetleri ve Kat Sorumlusu

Nihat YILDIRIM

218 20 00 -2855

nihat.akyildirim@adu.edu.tr

2. Kat Raf Hizmetleri ve Kat Sorumlusu

Cemal KOÇ

218 20 00 -2855

ckoc@adu.edu.tr

 

 

 

 

Kataloglama – Sınıflama ve Birim Kütüphaneleri

Birim Sorumlusu

Öğrt Görv.

Sema ÜRETEN

218 20 00-2852

sureten@adu.edu.tr

Kataloglama

Öğrt Görv.

Ahmet DERNEK

218 20 00-2852

ahmet.dernek@adu.edu.tr

Etiketleme ve Engelsiz Erişim Birimi

Aybüke YÜCEL

 218 20 00-2852

 

 

 

 

 

Basılı Süreli Yayınlar ve Multimedya Birimi

Birim Sorumlusu

Öğrt Görv.

Cevher ATIGAN

218 20 00 - 2850

catigan@adu.edu.tr

Süreli Yayınlar Raf Hizmetleri

Emine AYDIN

218 20 00 - 2851

emine.aydin@adu.edu.tr

 

 

 

 

Danışma Birimi ve Elektronik Yayınlar

Elektronik Yayınlar ve Kullanıcı Eğitimi

Öğrt Görv.

Hanife Gül BOZKURT

218 20 00 - 2856

gulbozkurt@adu.edu.tr

Elektronik Yayınlar ve Kullanıcı Eğitimi

Kütüphaneci

Pınar UĞURLU

218 20 00 - 2856

pinar.ugurlu@adu.edu.tr

 

 

 

 

Kütüphanelerarası İşbirliği ve Yayın Sağlama

Kütüphaneci

Hicran TOKGÖZ

218 20 00 -2853

htokgoz@adu.edu.tr

 

 

 

 

ADÜ Akademik Arşiv Sistemi ve Açık Erişim Birimi

Öğrt Görv.

Altan ÇOLAKKOL

218 20 00 -2846

acolakkol@adu.edu.tr

 

 

 

 

Web Sayfası-Sosyal Medya

Sistem Kütüphanecisi

 Hakan TARAMAN

 218 20 00-2862

hakan.taraman@adu.edu.tr

 

Destek Personeli

Teknik Destek Personeli

Memduh ÖZEK

218 20 00-2862

memduh.ozek@adu.edu.tr

Destek Personeli

Belkıs ŞİRİN

218 20 00-2895

bsirin@adu.edu.tr

Destek Personeli

Kadir ÜNLÜ

218 20 00-2895

k.unlu@adu.edu.tr

 

 

 

 

Güvenlik Birimi

 Gündüz Güvenliği

Ayhan AKSOY

218 2000-2898

ayhan.aksoy@adu.edu.tr

Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Cengiz İPEK

218 2000-2898

 

 Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Öztürk ERTUĞRUL

218 2000-2898

 

 Gece ve Hafta sonu Güvenliği

Soner YILDIZ

218 2000-2898