ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane Personeli

 

Adı Soyadı

Ünvanı/Görev Birimi)

Dahili İç Hat No

E-Mail

Özden D. FAYDALIGÜL

Öğretim Görevlisi/Daire Başkan V.  

2001

ozdend@adu.edu.tr

Ayşe DEMİR

Geçici P.(Sekreter- İdari Yazı İşleri)

2000

aydemir@adu.edu.tr

Fulya YILDIRIM

Şube Müdürü(Satın Alma-Sağlama-Gerçekleştirme)

2011

fdicle@adu.edu.tr

Ummuhan BABÜR

Şube Müdürü (Personel ve İdari İşler)

2009

usahin@adu.edu.tr

Altan ÇOLAKKOL

Öğretim Görevlisi (Veri Tabanları ve Elektronik Kaynaklar)

2002

acolakkol@adu.edu.tr

Cevher ATIGAN

Öğretim Görevlisi (Süreli Yayınlar ve Açık Erişim)

2005

catigan@adu.edu.tr

Sema ÜRETEN

Öğretim Görevlisi (Kataloglama)

1276

sureten@adu.edu.tr

Hicran TÖLEK

Kütüphaneci(Ödünç Verme Sorumlusu)

2007

htokgoz@adu.edu.tr

H.Serkan ATLIHAN

Kütüphaneci(İlçe Birim Küt. Sorumlusu)

2010

hsatlihan@adu.edu.tr

Timur AKYÜZ

Şef(Ayniyat ve Satın Alma)

2002

takyuz@adu.edu.tr

Ali TÜRK

Bilgisayar İşletmeni(Ödünç Verme)

2013

aturk@adu.edu.tr

Aytekin KESKİN

Bilgisayar İşletmeni(Ödünç Verme)

2013

akeskin@adu.edu.tr

Serdar ERGÜLDÜRENLER

Bilgisayar İşletmeni(Ödünç Verme)

2013

serguldurenler@adu.edu.tr

Sultan GÖKTAŞ

Bilgisayar İşletmeni(Maaş-Personel Özlük İşleri)

2004

shayta@adu.edu.tr

Hulusi ÇAYIR

Memur(Ödünç Verme)

2013

hulusiemir09@gmail.com

Şeyda AKDEMİR

 

2000

akdemseyda@hotmail.com

Nihat AKYILDIRIM

Memur(Ödünç Verme)

2013

 

Mehmet Can UĞURLU

Hizmetli(Ödünç Verme)

2013

can.ugurlu@adu.edu.tr

Memduh ÖZEK

Geçici P.(Evrak Takip ve Tem.)

2000

memduh.ozek@adu.edu.tr

Nevin HAN

Geçici P.(Evrak Takip ve Tem.)

2000

-

Emine AYDIN

Geçici P.(Ödünç Verme)

2013

emineaydin200@gmail.com

Asya ORBAYOĞLU

İkt. İşl. P. (Süreli Yayınlar)

2005

asyaorbaay123@gmail.com