ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Araştırmacı Tanımlama Sistemleri

Veri tabanlarında yazar isimlerinin indekslenmesinde yapılan imla hataları, karakter uyumsuzlukları ya da aynı isimde birden fazla araştırmacının bulunması, medeni durumla ilgili soyadı değişikliği ile ilgili çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu nedenle çeşitli atıf indekslerinin yanı sıra bazı kuruluşlar da yazar isimlerini tanımlamaya yönelik numaralar geliştirmiştir. Bunlardan En önemlileri ;


ResearcherID
Web of Science atıf indeksi her yazar için Researcher ID numarası sağlamaktadır. Yazarlar bütün yayınlarını ResearcherID ile ilişkilendirerek bunları tek bir alanda tüm yayınlarını toplayabilmektedirler. Böylece, yazarlar Web of Science ta yayınlanmış a yayınlarına ilişkin güncel atıf analizlerine kolaylıkla erişim sağlamaktadırlar. Yazarlar web sayfası üzerinden kayıt yaparak  ResearcherID numarasına sahip olabilmektedirler.


Scopus Author ID
Scopus atıf indeksi her yazar için profil sayfası oluşturmaktadır. Bu sayfalarda yazara ait tanımlayıcı numaralar da bulunmaktadır. Yazarların Scopus Author ID edinmeleri için kayıt yapmaları gerekmemektedir.


ORCHID (Open Researcher and Contributor ID)
Bir araştırmacıya ait çalışmaların toplu olarak görüntülenebilmesi ve analizlerde doğru verilerin kullanılabilmesi için akademisyenlerin kimlik tanımlamasının yapılması zorunlu bir hal almıştır.
Dijital kimlik tanımlaması yapmak için ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
ORCID çeşitli örgütler, yayın kuruluşları ve fon sağlayıcıları tarafından kurulmuş olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ORCID bireysel araştırmacılara ücretsiz olarak yazar tanımlayıcı numarası sağlar. ORCHID numarası Scopus atıf indeksinde de kullanılmaktadır.
Kayıt Linki: https://orcid.org/register


YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Araştırmacı Numarası
YÖK tarafından Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan tüm akademik pesonele araştırmacı numarası verilmiştir. Kurumsal arşivlerde metadata bilgisi olarak kullanılmakta olan bu numara yazar bilgilerinin harmanlanmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.