Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

Geçmişten Günümüze

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun 2214 adet kitabı devir alınarak 1993 Yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulmuş ve Merkez Kütüphane faaliyetlerine başlamıştır.

Kütüphanenin yeniden yapılanması ve gelişim süreci içindeki önemli gelişmeler kronolojik olarak şöyle özetlenebilir.

1993  • Kuruluş.
         • Kitap ve süreli yayın koleksiyonu oluşturulmaya başlanmıştır.

1994 • Kütüphane otomasyon çalışmalarının başlangıcı olarak KUTUPB otomasyon programı satın alınmıştır.
        • Kütüphane Yönetmeliği hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

1995 • Üniversitemiz ilk İnternet bağlantısı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulmadan önce, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilmiştir.

1996 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Web Sitesi hazırlanarak İnternette yayıma başlamıştır. (http://kutuphane.adu.edu.tr )

1997 • İnternet ve Cd Tarama bilgisayarları kurularak CD veri tabanı aboneliklerine başlanmıştır.

1998 • Elektronik yayınların artmaya başlamasıyla birlikte üniversitemiz araştırmacılarının bulundukları yerden bilgiye erişimini sağlamak amacıyla Online Veri Tabanı abonelikleri yapılmıştır.

1999 • Kütüphane otomasyon programı, internet arayüzü sürümüne sahip olan KUTUPMW ile yenilenerek, çevrim içi katalog uzaktan erişime açılmıştır.
        • Elektronik veri tabanı abonelikleri, ulusal bir konsorsiyum olan ANKOS’la (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) birlikte yapılmıştır.

2000 • İlk defa yabancı süreli yayın abonelikleri için planlamalara başlanmış ve okuyucularımızın talepleri doğrultusunda 26 adet yabancı süreli yayın aboneliği başlatılmıştır.
        • Kütüphanemiz Web Sayfası; Bilgi Dünyası adlı hakemli bir dergide Umut Al ve Hatice Kübra Bahşişoğlu tarafından “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi” adlı çalışmada beşinci sırada yer almıştır.

2001 • Kütüphane için ayrılan yeni binaya taşınılarak hizmetlerinin daha etkin biçimde kullanıcıya sunulması sağlanmıştır.
        • ADÜ’nin ev sahipliğinde, ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) işbirliği ile “Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama ve Uygulama Semineri” yapılmıştır.

2002 • Elektronik Kütüphanecilik çalışmalarına ağırlık verilerek online veri tabanı abonelikleri arttırılmıştır.

2003 • İnternet üzerinden sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kütüphane otomasyon sisteminin bir üst versiyonuna geçilebilmesi için planlamalar ve çalışmalar yapılmaktadır.
        • İnternet üzerinden erişilen bilgi kaynaklarında araştırmacılarımızın istediği dergi ve veri tabanlarında sağlıklı kararlar  verilebilmesi amacıyla üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetleri doğrultusunda bir çok dergi grubu ve tam metin veri tabanları deneme amaçlı olarak üniversitemiz araştırmacılarının erişimine açtırılmıştır. Bundan sonraki tüm aboneliklerde deneme erişimine göre abonelik yapılması politika belirlenmiştir

2004 •Yılında okuyucularımızın veri tabanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla veri tabanlarına evden erişim imkanı sağlanmıştır.

2005 • Kitap koleksiyonumuzun desteklenmesi amacıyla daha ekonomik olan olan elektronik kitap veri tabanları araştırılmış ve 26.000 elektronik kitabı bünyesinde barındıran bir veri tabanı satın alınmıştır.

2006 • Otomasyon Sistemimizin tüm Üniversitemizi kapsaması için Uzman Kütüphanecisi bulunan Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi için otomasyon sistemimize ek Lisans alınmış ve kullanıma açtırılmıştır
        • TÜBİTAK-ULAKBİM Ekual’i kurarak bazı veri tabanlarının ödemelerini üstlenmiştir.

2007 • Daire başkanlığımızın ilk stratejik planı hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.

2008 • Merkez kütüphanenin önerisi ve Üst yönetimin uygun görüşü ile Merkez Kampüs dışındaki birimlerde 9 birim kütüphanesi kurulması ve desteklenmesi öngörülmüştür.

2009 • ADÜ Kütüphane E-Bülteni çıkartılmaya başlanmıştır.
        • Kültür Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalanmıştır

2010 • Rektörlük bünyesindeki “Toplam Kalite Çalışmaları” eğitimine katılım sağlanmıştır.  Bu kapsamda Daire Başkanlığımızın görev tanımları belirlenmiştir.
        • Adnan Menderes Kitaplığı oluşturulmuştur.

2011 • Bu yıl içinde bütçe yetersizliğinden dolayı hiç basılı kaynak alımı yapılamamıştır. ULAKBİM ile TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi protokolü imzalanmıştır.
        • Veteriner Fakültesi Birim Kütüphanesinin kurulmasıyla birim kütüphanesi sayımız 12 ye çıkmıştır.

2012 • İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi’nde bulunan konuşan kütüphane koleksiyonunun kütüphanemize sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmuş ve bu koleksiyonlar (Yaklaşık 3000 kitap) kütüphanemizde hizmete sunulmuştur.
    

2013 • okuyucuların kütüphanenin belirlediği hedeflerine uygun olarak bilgisayar teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar salonumuzda 29 adet bilgisayar hizmete sunulmuştur.
       

2014 •17 veri tabanı aboneliği, 33 adet süreli yayın aboneliği yapılmıştır. Ayrıca bağış ve satın alma olarak toplam 1230 kitap ve 333 dergi koleksiyonumuza dahil edilmiştir.
        • Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolayıp, etkisini artırmak için açık erişime sunan eArşiv@Adu (Adnan Menderes Üniversitesi Açık Erişim Sistemi) kurulmuştur.

2018 • Kütüphane otomasyon programı değiştirilmiştir.

2018 • Yeni Kütüphane Binası 19.11.2018 Tarihinde yeni binada hizmet vermeye başlanmıştır.