ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç Verme Hizmeti

Üniversitemize kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri ile akademik ve idari personelimiz üye olarak kullanım kurallarınca Kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Ödünç Verme Birimi, kütüphane kaynaklarının ödünç verme işlemleri (kaynak alma, süre uzatma ve iade), kaynaklara ait gecikme ücretlerin sorumludur.

Ödünç Verme Kuralları

· Kütüphanede üye kaydı olan tüm okuyucularımız Ödünç Verme servisinden yararlanabilir. Ödünç verme işleminde Akademik ve İdari personel ADÜ personel kimliğini, öğrenciler ise öğrenci kimliklerini göstermelidir.
· Akademik personel bir defa da en fazla 7, İdari personel ve öğrenciler ise 3 kitap ödünç alabilirler.
· Kitaplar 30 gün, kırmızı (Sanat Kitapları) etiketli kitaplar ise 3 gün süreyle ödünç verilirler.
· Ödünç alınan kitaplara Akademik personel için 10, İdari personel ve öğrenciler için 3 kez ek uzatma süresi uygulanır. Ek uzatma sürelerinin aşılması halinde kullanıcı ödünç verme hizmetlerinden yararlandırılmaz.
· Ödünç alınmış kitap, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış kitap ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. Kitabı rezerve eden kullanıcının 2 gün içinde kitabı teslim almaması durumunda kitap raftaki yerini alır.
· Kütüphane gerektiği durumlarda ödünç alınan kitabı süresi dolmadan geri isteyebilir. 2 / 4 · Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi ile ilgili esaslar ilgili birim sorumlusu tarafından ayrıca belirlenir.
· Ödünç alınan kitaplar en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye iade edilmeli veya öncesinde süre uzatımı yapılmalıdır. Süre uzatımları telefonla (2182000/2894,2865 )  http://katalog.adu.edu.tr sayfasındaki kullanıcı girişinden  ve cep kütüphanem uygulamasından yapılabilmektedir.
· Ödünç aldığı kitap vb. materyali ödünç verme süresi sonunda (30 gün) iade etmeyen veya süresini uzatmayan kullanıcıdan para cezası (Geciken her gün için kitap başına 25 kuruş)alınır.(Para cezası miktarı Rektörlük Oluru ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.)
· Gecikme cezası 20 TL'yi aşan kullanıcıya, borcunu ödemeden ödünç kitap verilmez.
· Ansiklopediler, sözlükler, kataloglar, süreli yayınların son sayıları, basılı olmayan tezler (lisansüstü), nadir basma ve yazma eserler, rezerve (ayırtılmış) kitaplar, vb. yayınlar ödünç verilmez.
· Kütüphane kitapları vb. materyallerin izinsiz olarak kütüphane dışına çıkarılması durumunda yasal işlem uygulanır.
· Dış kullanıcılar kaynakları sadece kütüphane içinde kullanabilir. İsterlerse Telif sınırını aşmayacak şekilde fotokopi çektirebilirler.
· Kütüphane hizmetlerinden yararlanırken, ihtiyaç duyulan her konuda Danışma Kütüphanecisinden bilgi alınabilir.
· Kütüphane Daire Başkanı gerektiğinde ödünç verme süreleri ve kitap, materyal vb. sayılarını yeniden belirleyebilir, taleplere göre özel uygulamalar yapabilir.
· Birim kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek kitap sayıları birim kütüphane yöneticileri tarafından günün şartlarına göre yeniden belirlenebilir.
· Geciken kitap ceza ödemeleri tahsilat makbuzu karşılığında yapılmalı ve kullanıcılarca saklanmalıdır. Herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda makbuz yetkililere ibraz edilmelidir.
NOT: ** Kütüphaneye üye olan tüm kullanıcılar, kütüphane ödünç verme/alma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.