ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

BİLGİ TARAMA

Katalog Sorgulama

Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerimizde bulunan tüm kaynakları sorgulayabilirsiniz.

 

Kitap İstekleri

 

Kütüphanemiz tarafından alınmasını istediğiniz kitaplar için veri girişi yapabilirsiniz.
UYARI: Kitap istekleri girişi yapılırken var olan kitapların tekrar istenmemesi için kütüphanemiz kataloğundan kontrol ediniz.
Açık Erişim Kaynakları Açık Erişim : Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın,
erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne
bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde
kamuya ücretsiz açık olmasıdır.
ToKat (Ulusal Toplu Katalog) ULAKBİM tarafından hazırlanmış, Türkiye'deki üniversite ve araştırma kütüphanelerinin toplu kataloğudur.
Milli Kütüphane Kitaplar
Makaleler Bibliyografyası
Cumhuriyet Dönemi Makaleler
Eski Harfli Türkçe Basma Eserler