ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

Okuyucular
Kütüphaneden, Adnan Menderes Üniversitesi mensubu olan akademik, idari personel ile bütün öğrenciler ve dışarıdan gelen araştırmacılar yararlanabilir. Dışarıdan gelen araştırmacılara ödünç kitap verilmez. İsterlerse kaynaklardan fotokopi çektirebilirler.

Üyelik Şartları
Adnan Menderes Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile bütün öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği yeterlidir.

Ödünç Verme Kuralları
• Kütüphanemize üye olan tüm okuyucularımız Ödünç Verme servisinden yararlanabilir. Ödünç kitap alırken, öğretim elemanları üniversite kimliğini, öğrenciler öğrenci kimliklerini göstermelidir.
• Öğretim elemanları bir defa'da en fazla 7 kitap, İdari personel ve öğrenciler 3 ödünç alabilirler.
• Kitaplar 1 ay süre için ödünç verilir.
• Ödünç alınan materyalin başka isteklisi yok ise kitaplar akademik personel için 10, idari personel ve öğrenciler için 3 kez ek uzatma süresi uygulanır.

Ödünç alınmış yani kullanıcı üzerinde bulunan materyal, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. O materyal, son iade tarihinden sonraki gün sonuna kadar bekletilir.
• Gerektiğinde kütüphane, ödünç alınan materyali süresi dolmadan geri isteyebilir.
• Ödünç alınan materyal en geç ödünç verme süresi sonunda kütüphaneye iade edilmeli veya süresi uzatılmalıdır.
• Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan okuyucudan, başkaca hiç bir işleme gerek duyulmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren, geçen her gün için para cezası alınır.
• Gecikme cezası uygulanmasına başlanmış okuyucu, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve gecikme cezasının tamamını ödemediği sürece, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.

Her eğitim-öğretim döneminde; kullanıcı ödünç aldığı materyali, en çok üç defa geciktirmesi durumunda, o dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz.
• Ansiklopediler, sözlükler, kataloglar, süreli yayınların son sayıları, basılı olmayan tezler (lisans üstü), nadir basma ve yazma eserler, reserve (ayırtılmış) kitaplar, v.b. türde olan yayınlar ödünç verilmezler.
• Ödünç verilmeyen materyaller kütüphane içinde kimlik karşılığı, kullanılabilir.
• Kütüphane hizmetlerinden yararlanırken, ihtiyaç duyduğunuz her konuda Müracaat Kütüphanecisinden bilgi alabilirsiniz.
• Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır.

NOT: ** Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını ve kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.