ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hizmetler

Üyelik-Ödünç Verme

Üniversitemize kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri ile akademik ve idari personelimiz üye olarak kullanım kurallarınca Kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Üniversite dışından gelen araştırmacılar iletişim bilgileriyle beraber, en fazla üç materyal için “Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Sorumlusu”nun belirleyeceği tutar kadar rehin olarak para bırakarak ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler.

Danışma

Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen rehberlik hizmetidir. Bu hizmetler çevrimdışı, telefon ve yüz yüze yapılmaktadır.

Oryantasyon ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi (Kullanıcı Eğitimi)

Merkez Kütüphanemiz isteyen her kişi veya gruba bu hizmet çerçevesinde;

— Kütüphane ve kütüphane imkânlarının tanıtımı
— Kütüphane koleksiyonuna erişim
— Kaynakların tanıtımı

— Otomasyon programının tanıtımı
— Kütüphanemizin abone olduğu elektronik kaynakların ve veri tabanlarının kullanımı
— Kütüphanede ve Web’de araştırmanın nasıl yapıldığı
— Bilgi erişim ve araştırma teknikleri eğitimi hizmetlerini verir


 

Kütüphanelerarası İşbirliği

Merkez Kütüphanemiz  akademik ve idari personeli ile lisansüstü eğitim öğrencilerinin istekleri doğrultusunda, kütüphanemizde bulunmayan kitapları  üniversite kütüphanelerinden Kütüphaneler arası Ödünç Alma (ILL-Inter-Library Loan) hizmeti ile sağlanmaktadır. Bu hizmette isteği sağlayan kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Bilgi Kaynağı Satınalma

Üniversitemiz akademik personeli, Kütüphaneye alınmasını istedikleri kitap, dergi, elektronik dergi, CD vb. yayınları web sayfamızda bulunan kitap istek formunu doldurarak kütüphanemize iletebilirler.

Elektronik Bilgi Kaynakları

Elektronik bilgi kaynakları e-dergileri, e-kitapları, e-tezleri ve veri tabanlarını kapsamaktadır. Bu kaynaklar üniversitemizin öğrencileri ile akademik personelinin eğitim ve araştırma amaçlı kullanımı içindir. Bu kaynakların kullanım şartlarına uymak zorunludur. Veri tabanı ve elektronik kaynakların kullanım kuralları için tıklayınız (http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=313739)

Internet

Kütüphanemizde bulunan 30 adet bilgisayardan ücretsiz olarak kullanıcılarımıza internet hizmeti verilmektedir. Ayrıca Wireless bağlantımız vardır.

Rezerv Yayınlar

Eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim üyeleri tarafından önerilen bilgi kaynaklarını diğer koleksiyon içinde yer almakla birlikte özel kurallar çerçevesinde öğrencilere yararlandırmaya sunulur.

Görsel İşitsel Servis

Bu bölüm basılı olmayan materyallerin (DVD, VCD, CD, disket, video kaset, ses kaseti v.b) bulunduğu bölümdür. Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sağlanan görsel işitsel materyallerin ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasıdır.

Fotokopi & Yazıcı

Kütüphanemiz giriş katında sayfası 5 kuruşa siyah beyaz çıktı ve genellikle kütüphane kaynaklarının fotokopisi çekilmektedir

Grup Çalışma Odaları

Kütüphanemizde öğrenci ve araştırmacılar için oluşturulmuş 3 adet grup çalışma odası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bu odalardan grup olarak yararlanmak için Okuyucu Hizmetleri servisinden izin almak gerekmektedir.

Satranç Odası + Görme Engelli Bilgisayarı

Bu odada 3 adet satranç masamız bulunmaktadır. Satranç oynayacak okuyucularımızın Okuyucu Hizmetleri servisine başvurup öğrenci kimliklerini bırakarak satranç takımlarını almaları gerekmektedir. Ayrıca aynı odada görme engelli okuyucularımız için bir adet bilgisayarımız mevcuttur.

Katalog Tarama

Kütüphanemizde bulunan basılı ve elektronik materyaller, kataloglama ve sınıflamaları yapılarak otomasyon programımıza (MİLAS) kaydedilmektedir. Kampüs içinden ve dışından Kütüphanemizdeki mevcut materyallere ait bilgilere katalog tarama servisi ile ulaşılabilmektedir. Katalog tarama servisinde kütüphanemiz kaynaklarının katalog bilgileri bulunmaktadır. Bu alandan materyallerin tamamının ya da bir bölümünün içeriği elde edilememektedir. Ancak Elektronik materyallerin tam metin olanlarına kampüs dahilinden ve gerekli ayarlar yapılarak kampüs dışından da ulaşılmaktadır.