ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü, tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığı’na sunmaktır.

Okuyucu ve bilgi hizmetleri, kullanıcıların bilgi kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlandırılması için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaların yapılmasını kapsar. Okuyucu ve bilgi hizmetlerini oluşturan temel servisler:

1- Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi Servisi,

a) Kütüphane Hizmetleri Tanıtımı,

b) Kullanıcı Eğitimi Hizmetleri,

c) Danışma Hizmetleri,

d) Yararlandırma, Okuyucu Salonu Kontrol ve Denetimi,

e) İnternet Hizmetleri,

 

2- Ödünç Verme Servisi,

a) Üye Kaydı İşlemleri,

b) Ödünç Verme, Süre Uzatımı, Ayırtma (Rezerv) İşlemleri,

c) İade ve Gecikme Cezası İşlemleri,

d) Üyelik İptali ve İlişik Kesme İşlemleri,

 

3- Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri Servisi,

a) Fotokopi Hizmetleri,

b) Bilgisayar Çıktısı Verme Hizmetleri,

 

4- Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetleri Servisi,

a) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmetleri,

b) Basılı Belge Sağlama Hizmetleri,

c) Diğer Hizmetlerdir.

 

 

5- Elektronik Yayınlar Servisi,

a) Veri Tabanları, E-Kitaplar, E-Dergiler,

- Seçme, Deneme ve Değerlendirme Çalışmaları,

- Abonelik, Satın Alma ve Bağlantı İşlemleri,

- Duyuru, Takip, Erişim Denetleme ve İstatistik İşlemleri,

b) Elektronik Belge Sağlama Hizmetleri,

c) Web Sayfası Hizmetleri,