ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ücretsiz Türkçe E-Dergiler

 

2023 Aylık Dergi
4. Boyut
4. Kat Sermet Çifter Kütüphanesi Bülteni
40ikindi
AB Postası
AB'den HABERLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Acil Tıp Bülteni
Acil Tıp Dergisi
Acil Tıp Dergisi
Acoustics Research Letters Online
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Active Bankacılık ve Finans Dergisi
Adalet Dergisi
ADALYA : Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yıllığı
Adana Sanat Dergisi
Adli Bilimler Dergisi
Adli Psikiyatri Dergisi
Adli Psikiyatri Dergisi
Adli Tıp Dergisi
Adli Tıp Bülteni
Adnan Menderes Üniv. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Adres Dergi Türkiye
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber Dergisi - Agbiyotek-L Electronic NewsLetter
Agrovizyon : Tarım Magazin Dergisi
Ağrı Dergisi
Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
Aile Eğitim Danışmanlığı Bülteni
Aile ve Toplum Dergisi
Akademi : Aylık Düşünce ve Yorum Dergisi- Hollanda
Akademi Dergisi- Kocaeli Üniversitesi
Akademik Araştırmalar Dergisi
Akademik Bakış : Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi-Kırgızistan
Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Akademik İncelemeler : Sakarya Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Turizm Bülteni
Akciğer Arşivi
Akdeniz İİBF Dergisi
Akdeniz Universitesi Egitim Fakultesi Bulteni
Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
AKORT : Müzik Sektörünün Ortak Sesi
Al Elma : AYLIK SİYASİ FİKİR DERGİSİ
Alatarım Dergisi
Allergy & Clinical Immunology International
Alternatives : Turkish Journal of International Relations
Altun Köprü : Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi
Altyazı : Aylık Sinema Dergisi
Amme İdaresi Dergisi
Anadolu : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
Anadolu Akdeniz Arkeoloji Haberleri
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
Anadolu Klinik Araştırmalar Dergisi
Anadolu Psikiyatri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Tam Metin)
Anadolu'nun Sesi
Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi
Anatolia : An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Anatolia antiqua = Eski Anadolu
Anatolia moderna = Yeni Anadolu
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
Anayasa Yargısı Dergisi
Androloji Bülteni
Androloji Bülteni
Anestezi Dergisi
Ankara Dergisi
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Anksiyete Monografları Serisi

Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
AR-GE BÜLTEN-İzmir Ticaret Odası
Arabadergisi
Araf Dil-Düşünce Dergisi
Aralık : TMMOB ZMO Öğrenci Kolu yayın Organı
Araştırma Haber Bülteni- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Archimedia

ARI-Bulletin of the Technical University of Istanbul
Arış
Arka Plan : Uluslararası Politika
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi (Ege Üniv.Ed. Fak.
Arşiv Araştırmaları Dergisi
Arşiv Dünyası

ASEAN University Network Newsletter
ASELSAN Dergisi
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
ASOBÜLTEN - Aylık Haber Bülteni
ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
Astım Allerji İmmünoloji
ASYA-AVRUPA : üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisi
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
Atatürk Dergisi (Atatürk Üniv)
Atatürk Üniv. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni
Atatürk Üniv. Erzincan Eğitim Fak. Dergisi
Atatürk Üniv. Erzincan Hukuk Fak. Dergisi
Atatürk Üniv. Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniv. İİBF Dergisi
Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Atatürkçü Bakış
Atlas
Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi

Avrasya Araştırmaları Dergisi
Avrasya Dosyası
Avrasya Etüdleri
Avrasya Nükleer Bülteni
Avrupa Birliği Bülteni
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi
Ayhaber
Ayın Tarihi
Aylık Ekonomik Gelişmeler Bülteni
Ayrıntı
Ayyıldız : Türk Dünyası’nın gözü, kulağı, sesi
Azerbaycan-Türkiye Askeri Tıp Dergisi
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture
Bağımlılık Dergisi
Bağımlılık Dergisi
Bahçe Dergisi- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Bahçesaray : Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi bülteni
Bakırköy Tıp Dergisi
Balıkesir Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Balkan Journal of Geometry and Its Applications
Balkan Physics Letters
Banka ve Para Teknolojileri Dergisi
Bankacılar Dergisi
Bankalararası Kart merkezi Pano Dergisi
Basatap : Aylık Modern Elektronik Müzik Dergisi
Başak Ekonomi Dergisi
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni
Belgeler : Türk Tarih Belgeleri Dergisi
Belleten
Bengisu.Net : Kültür Sanat Dergisi
Bilge
Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilgi Vadisi : Üç Aylık Araştırma ve Analiz e-Dergisi
Bilgi ve Bellek- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi
Bilim ve Gelecek
Bilim ve Teknik Dergisi
Bilim ve Ütopya
Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi
Binalarda Enerji Verimliliği Proje Bülteni
Birinci Basamak İçin Psikiyatri
Bitki Koruma Bülteni
Biyoteknoloji Elektronik Dergisi
BİYOTEK® Biyoteknoloji Sektör Dergisi
Bizim Avrupa
Bizim Market : Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi

Boğaziçi Journal - Sosyal, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi
British Dental Journal
Broker Dergisi
BT Haber
BUBL Journals
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi
Bukalemun(Chameleon) Kadir Has Üniv. Amerikan Kültürü ve Ed.
Bulak Dergisi- Türkmenistan
Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society
Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
Buselik-San'at ve Kültür dergisi Dergisi
Business Journals

Bütçe Dünyası
Bütün Dünya
BYTE Magazine
C-C++ Users Journal

Celal Bayar Üniv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Sağlıkta Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Chip

CİNE TARIM DERGİSİ

Cogito
Coğrafi Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Univ. Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi
Cumhuriyet Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
Cumhuriyet Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
Cumhuriyet Üniv. Sosyoloji Tartışmaları Dergisi
Cumhuriyet Üniv. Sosyoloji Tartışmaları Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi ÇSAM Çevre Bülteni
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi Seri A-Yer Bilimleri
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Current Opinion in Psychiatry (Çeviri)
Current Research of Social Psychology
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çağdaş Cerrahi Dergisi
Çağdaş Eğitim Dergisi
Çağdaş Fizik : Bilimsel ve Mesleki Dergi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Çağın Polisi Dergisi
Çalakalem
Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences
Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi
Çekirdek Sanat
Çepeçevre
Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi
Çevre Dergisi
Çevre ve İnsan
Çevreye Genç Bakış
Çınar : Bilim-Kültür ve Edebiyat Dergisi
Çiftçi Broşürü (Çukurova Üniversitesi)
Çimento İşveren Dergisi
Çizgi Ötesi
Çocuk Cerrahisi Dergisi
Çocuk Dergisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Çocuk Solunum Dergisi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi
Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Makale Arşivi
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
Çukurova Üniversitesi SBE Sağlık Bilimleri Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
DA : Diyalog Avrasya
Danıştay Dergisi
Dans Müzik Kültür – Folklora Doğru
Darvakit : Sanat-Edebiyat-Düşün
Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Demans Dergisi
Demans Dergisi
Demans Dizisi
Demans Dizisi
Denetim Dergisi
Deniz Magazin : Dalış, Deniz, Doğa, Gezi Dergisi
Deniz Postası : Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 3 Aylık Yayını
Depresyon Dergisi
Depresyon Monografları Serisi
Dergâh Dergisi
Dergi@Net : Ed., bilim kültür ve sanat içerikli sanal dergi
Derkenar : İki aylık edebiyat dergisi
Designophy
Detay : Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Yayını
DIGESTA TURCICA: Journal of the Union of Turkish Bar Association
Dış Basında Türkiye
Dış Politika - Foreign Policy, A Quarterly of the Foreign Policy Institute
Dış Ticaret Dergisi
Dışişleri Güncesi
Diabet Bilimi
Diagnostic and Interventional Radiology
Dicle Tıp Dergisi
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Doğa Bülten
Doğadan Ekonomiye
Doğu Batı : Düşünce Dergisi
Doğu Edebiyatı : Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Doktor : Mesleki Tıp Dergisi
Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi
Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi
Dört Mevsim Meteoroloji Bülteni
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Duygudurum Bozuklukları Dizisi
Duygudurum Bozuklukları Dizisi
düşLE Edebiyat Dergisi
Düşünen Adam
Düşünen Adam : PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİSİ
Düşünen Adam Dergisi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Düzce Üniversitesi Orman Fak Ormancılık Dergisi
Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi
e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilimler Aylık İnternet Dergisi
e-avrasya : kültür, sanat, tarih, mitoloji
E-dergi İD
e-Journal of New World Sciences Academy
e-konomist
E-Ticaret : Elektronik İş ve Elektronik Ticaret Dergisi
Eastern Journal of Medicine- Yüzüncü Yıl Üniv.
EBSO Haber
Economist
Economix : İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Klübü
Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Dergisi
EGE COĞRAFYA DERGİSİ / Aegean Geographical Journal
Ege Eğitim Dergisi : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Ege Mimarlık
Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları
Ege Tıp Dergisi (Ege Üniversitesi)
Ege University, Journal of the Faculty of Science
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi
EğirdirBahçe : Online Tarımsal Bilgi-Magazin Dergisi
Eğitim Araştırmaları Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
Eğitim ve Teknoloji
Eğitim Yönetiminde Araştırmalar Dergisi
Eğitimde Kalite Dergisi
Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık (Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü)
Eğitişim Dergisi : Elektronik Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi (İnönü Üniv.)
EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies

EKEV Akademi Dergisi
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi = Joint Diseases & Related Surgery
Ekoloji : Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli çevre dergisi
Ekonomi ve Politikada Trend
Ekonomik Gelişmeler
Ekonomistler Bülteni
Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi
Elektronik Oftalmoloji Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Elektrostar : Elektrik-Elektronik-Makina-Otomasyon-Enerji
Emel Dergisi
Emel Dergisi (Tam Metin Erişimli)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi
Endokrinolojide Diyalog Dergisi
Endokrinolojide Yönelişler Dergisi
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi
Endüstri Mühendisliği
Enformasyon Bülteni

Epilepsi Dergisi
Erciyes Tıp Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Erdem
Ermeni Araştırmaları
ERP Akademi : Kurumsal kaynak planlama dergisi
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Osmangazi Tıp Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eskişehir Ticaret Odası Dergisi
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
EURO Bölgesi İzleme Raporları


Europist : Sanal Dergi
Ev & Kültür
Ev Ekonomisi Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)

Fatih Üniversitesi Politika Klubü Dergisi
Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi
Fırat Tıp Dergisi
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp)
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Folklor and Mtyhology Electronic Texts
Folklor Halkbilim Dergisi
Foreign Policy- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fotografya
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi
Galenos Tıp Dergisi
GAP Dergisi
Garanti Dergisi
Gastroenterology (Çeviri)
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Medical Journal
Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Ekonomik Yaklaşım Dergisi
Gazi Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Fen Bilimleri Dergisi
Gazi Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Gazi Üniv. İİBF Dergisi
Gazi Üniv. İİBF Yorum Dergisi
Gazi Üniv. Kastamonu Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fak. Mesleki Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Müh-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi
Gazi Üniv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi
Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Genç Kalemler : Edebiyat-Folklor Dergisi
Genel Tıp Dergisi
Geology and Geophysics Journals
Geometry and Topology
Global Strateji
Glokom-Katarakt
Gold News
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
Gökbayrak
Görüş Dergisi
Göztepe Tıp Dergisi
GriDergi
Gülhane Tıp Dergisi
Günbatımı : Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
GÜNCE - TÜBA Bülteni
güncel hABer
Güncel Pediatri
Güncel Sanat Dergisi
Günebakan Çevre Eğitimi Bülteni
Güneyde Kültür : Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Günışığı : Aylık Hukuk Dergisi
GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi
GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi
Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Hacettepe Tıp Dergisi
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni
Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi
Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi
Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi
Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni
Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Halkbilimi : ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu
Hareket Dergisi
Harita Dergisi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi
Harmony : Internationale Music Magazine- Azerbaycan
Harran Üniv. Tıp Fak. Dergisi
Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi
Haseki Tıp Bülteni
Hastane Dergisi
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Hayvansal Üretim Dergisi
Hazır Beton Dergisi
Hazine Dergisi
Health Journals
Hekimden Hekime Dergisi
Hemşirelik Dergisi (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Hukuk Gündemi
Hukuk ve Adalet : Eleştirel Hukuk Dergisi
International Journal of Science and Technology (Fırat Üniversitesi)
Issues in Science & Technology Librarianship
Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering
İbn-i Sina Tıp Dergisi
İç Denetim Dergisi
İİBF.NET : sanal dergi
İktisat Dergisi
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Rapor Dergisi
İletişim : Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi hakemli akademik yayını
İletişim Araştırmaları- Ankara Üniversitesi İletişim Fak.
İletişim Dergisi (Gazi Üniv.)
İlköğretim Online
İmece
İMKB Dergisi
İNFOMAG : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İntellektual Mülkiyyet-Azerbaycan (Müzik)
İslâm Araştırmaları Dergisi
İslami Araştırmalar Dergisi
İstanbul Dergisi
İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi / Fen ve Mühendislik Bilimleri
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi / Sosyal Bilimler ve Sanat
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul University-Journal of Electrical and Electronics Enginneering
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi
İstanbul Üniv. Florence Nightingale HYO Bülteni
İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniv. Müh.Fak. Yer Bilimleri Dergisi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Bülteni
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi Orman Fak. Dergisi
İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fak. Dergisi
İstatistik Araştırma Dergisi
İş Hukuku ve İktisat Dergisi
İş, Güç Bakış, İş Yaşamı Dergisi
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
İşletme ve Finans
İşveren Dergisi
İTÜ Dergisi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
İzmir Barosu Bülteni
İzmir Barosu Dergisi
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İzmir Kent Kültürü Dergisi
İzmir Ticaret Borsası Dergisi
İzmit Ticaret Odası E-Dergi
JAMA Türkiye
Jeofizik Bülteni
Jeofizik Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
Jeopolitik
Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi
Journal of American Studies of Turkey

Journal of Biological& Environmental Sciences (Uludağ Üniversitesi)

 

Journal of the Entomological Research Society (Gazi Üniv.)
K I R S A L Ç E V R E Y I L L I Ğ I
Kadın Doğum Dergisi
Kadın/Woman 2000 : Kadın Araştırmaları Dergisi
Kadınvizyon
Kafkas Universitesi Dergisi- Azerbaycan
Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fak. Dergisi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi
Kalder Forum
Kamu Finansmanı Raporları (Hazine Müsteşarlığı)
Kamu Hukuku Arşivi
Kamu Hukuku Arşivi
Kamu Yönetimi Bülteni
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi
KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni
Kapsül : Aylık Şehir ve Yaşam Dergisi
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğt. Fak. Çayeli Eğitim Dergisi
Karakalem
Kardaş Edebiyatlar : Türk Dünyası Edebiyat ve Kültür Dergisi
Kardaşlık : Kültür. Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi
Karizma : Üç Aylık Düşünce Dergisi
Kavakçılık Araştırma Dergisi
KAYGI : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kazan Medical Journal online
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi
KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kebikeç : İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
Kıbrıs Araştırmaları Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kırsal Çevre Bülteni
KİLAD : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak. Araştırma Dergisi
Kişisel Gelişim
KKTC Sanayi Odası Bülteni
Klimik Dergisi (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları)
Klinik Adlî Tıp
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : KADIN DOĞUM
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : PEDİATRİDE YÖNELİŞLER
Klinik Pediatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Kobi-Efor
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kocatepe Tıp Dergisi
Kongre : Aylık Toplantı Haberleri Dergisi
KOSGEB EICC Newsletter
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Kriz Dergisi
Kriz Dergisi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Kurgu (Anadolu Üniversitesi)
Kültür Dünyası
Kültür ve İletişim
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Law Journals
Liberal Düşünce Dergisi
LİTERA
Literatür Tıp Dergisi
LİTTERA Edebiyat Yazıları (Hacettepe Üniv.)
Made in Turkey Dergisi
Maden Tetkik ve Arama Dergisi
Madencilik Bülteni
Madencilik Dergisi
Makine Teknolojileri Elektornik Dergisi
Mali Çözüm Dergisi
Mali Klavuz Dergisi
Mali piyasalarda gelişmeler
Maliye Dergisi
Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Marmara Medical Journal : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Matbuat
Matematik Dünyası
Matematikçiler Bülteni
Mavi Gezegen
Medical Network Kardiyoloji Dergisi
Medical Network Oftalmoloji Dergisi
Medicine Journals
Megaron : YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ
Mellifera Dergisi (Arıcılık)
Meme Sağlığı Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
Mesleki Tıp Dergisi
Metalurji Dergisi
Mevzuat Bülteni (Eskişehir Sanayi Odası)
Mevzuat Dergisi
Mihenk Aktüel Kültürel Dergi - Yunanistan
Milli Eğitim Dergisi
Milli Folklor
Milli Folklor : Uluslararası Halk Bilimi Dergisi
Milli Güvenlik Bülteni
Mimar.İst : Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi
Mimarca - KKTC
Mimarlık Dergisi
Mimarlık Haberler
Mizan Edebiyat Dergisi
MMO Bülteni
MMO İzmir Şubesi Bülteni
Mobilya Dekorasyon Dergisi
Modern Hastane Yönetimi
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi- Ankara Üniv.DTCF
MUFAD Dergisi
Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Muhafazakâr Düşünce : 3 Aylık Düşünce Dergisi
Muhasebe – Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi: ANALIZ
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Musiqi Dünyası-Azerbaycan
Mustafa Kemal Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
Mühendis ve Makina
Mülkiye Dergisi
Mülkiyeliler Birliği Bülteni
Mülkiyeliler Birliği Dergisi
Müzik ve Bilim : U l u s l a r a r a s ı H a k e m l i B i l i m s e l M ü z i k D e r g i s i
Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Nart Dergisi (Kafkas Derneği)
National Geographic Türkiye
NATO Dergisi
NET-BOOK : Aylık Elektronik Bilgisayar Dergisi
NeuroQuantology : An Interdisciplinary Journal of Neuroscience and Quantum Physics
New Horizons (Yeni Ufuklar)
New Perspectives On Turkey
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Nobel Medicus : Multidisipliner Tıbbi, Genel Bilimsel ve Tarafsız Dergi
Nörolojik Bilimler Dergisi
NöroPsikiyatri Arşivi
NöroPsikiyatri Arşivi
Nöropsikiyatri Gündemi
NS : Periyodu Olmayan Periyodik Dergi
Nüfus Bilim Dergisi
Nüsha : Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
ODTÜ Gelişme Dergisi
Okmeydanı Tıp Dergisi
Okmeydanı Tıp Dergisi
OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını
OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını
On-line journal of nursing informatics : OJNI
Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Online Journal of Euroasian Dermatology
Online journal of issues in nursing
Online Kozmetoloji Dergisi
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
Orman Mühendisliği Dergisi
Osteoporoz Dünyasından
OTAM : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Otoskop Dergisi : Otoloji Nörotoloji Odyoloji
Öğretmenin Sesi : Aylık Toplumsal Eğitim ve Kültür Dergisi (Batı Trakya/Yunanistan)
Önce Kalite Dergisi
Öneri : Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Hakemli Dergisi
Özgür ve Bilge
ÖZNE Felsefe Sanat Seçkisi
Pacific Journal of Mathematics
Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
Panorama : Aylık Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Politika Dergisi
Para Politikası Raporları
Parşömen- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Patoloji Bülteni
PC Life
PCWorld
PdfDergi : Ücretsiz Online Bilgisayar Dergisi
Pediatri Dergisi
Pediatrik Cerrahi Dergisi
Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi
Pencere : Kültür-Düşün-Sanat Dergisi
Perinatoloji Dergisi
PERYÖN Dergisi (Personel Yönetimi Derneği)
PETROGAS
Pivolka : Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı Bülteni
Polis Bilimleri Dergisi
Politeknik Dergisi (Gazi Üniv.)
Popüler Tarih
Popülerpsikiyatri
Primary Care Pharmacy
PRN Aile Hekimliği Dergisi
Psikanaliz Yazıları
Psikiyatri Bülteni
Psikiyatri Dünyası
Psikiyatri Dünyası
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P )
Psychology Today
PsychoMed
PTT Mesleki Kültür ve Aktüalite Dergisi
Pusula Dergisi
Pusula-İzmir Ticaret Odası
Reasürör Dergisi
Referans Dergisi : Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Yayını
Rekabet Bülteni
Rekabet Dergisi
Resort Academy : Aylık Elektronik Tuzim Dergisi
Retina-Vitreus Dergisi
Romatizma Dergisi (Acta Rheumatologica Turcica)
RTÜK İletişim Dergisi
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
Sağlık Bakanlığı TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ
Sakarya Üniv. Egit. Fak. Dergisi
Sakarya Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sanal Sağlık Dergisi
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Sanat Tarihi Dergisi (Ege Üniv. Ed.Fak.)
Sanat ve Bilgi : Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi
Savunma Bilimleri Dergisi (Kara Harp Okulu)
Sayıştay Dergisi
SBF ve Mülkiye Dergilerinden Seçmeler
Seçuk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
Selçuk İletişim Dergisi
Selçuk Journal of Applied Mathematics
Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
Selçuk Üniversitesi ATA Dergisi
Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Semerkand
Sendrom : AYLIK AKTÜEL TIP DERGİSİ
Sendrom IV : Spor ve Tıp Dergisi
Seramik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu Aylık Bülten
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Sınırsız Öğrenme Dergisi
Sigma : Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (Yıldız Teknik Üniv.)
Sigorta Araştırmaları Dergisi
Sigorta Dünyası
Sivil Savunma Dergisi
Sivil Toplum
Sivil toplum : Düşünce & Araştırma Dergisi
Siyaset ve Toplum
Skylife
Sleep and Hypnosis : An International Journal of Sleep, Dream and Hypnosis
Social Scince Journals
Society and Culture Journals
Society for Endocrinology Electronic Journals
Solunum Dergisi
Son Baskı : Sanal Dergi
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Sosyal Politikalar Dergisi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Sosyoloji Dergisi
Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)
Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi
STRADİGMA : Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi
Strateji Yönetim
Stratejik Öngörü Dergisi
Studies in Informatics and Control Journal
Su Dünyası Dergisi
Su Ürünleri Bilimleri.com Dergisi
Su Ürünleri Dergisi (Ege Üniv. Su Ürünleri Fak.)
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yunus Araştırma Bülteni
Sualtı Dünyası
Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. İİBF Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. Orman Fak. Dergisi
Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi
Süleyman Demirel Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Swiss medical weekly
Şehir ve Başkan : Türkiye Yerel Yönetim Dergisi
Şişecam Topluluğu Dergisi
Şişli Eftal Hastahanesi Tıp Bülteni
Şizofreni Dizisi
Şizofreni Dizisi
Takoz : Teknik Tırmanış Dergisi
Taleb-e.Com : Aylık Öğrenci Dergisi
Tarım Bilimleri Dergisi- Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tarım ve Mühendislik
Tarih İncelemeleri Dergisi (Ege Üniv. Ed. Fak)
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
Tasarım Dergisi
Tasarım, kuram, ve eleştiri dergisi
Tasavvuf Dergisi
Tavukçuluk Araştırma Dergisi
TBD Bilişim - Bilişim Kültürü Dergisi
Tebliğler Dergisi
Teknik Arıcılık Dergisi
Teknik Dergi - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Teknik Güç : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TeknoTürk
Tekstil Araştırma Dergisi- TAD
Telekom Türkiye Dergisi
Telekomünikasyon Ekseni
Teneffüs : Aylık Öğretmen İletişim Dergisi
TESEV Aylık Bülten
Tesisat Mühendisliği
The Cambridge Quarterly
The Computer Journal
The Econometrics Journal Online
The Electronic Journal of Analytic Philosophy
The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection
The Gate
The graduate journal of historical studies in Turkey
The Industrial Physicist
The Internet TESL Journal "
The Journal of Clinical Investigation
The Journal of Historical Studies on Turkey- Boğaziçi Üniversitesi
The Journal Of Pediatrics
The Journal of Turkish Spinal Surgery
The Journal of Turkish Studies
The Journal of Turkish Weekly
The Medical Journal of Akdeniz University
The Mediterranean Journal of Otology
The MIT Electronic Journal of Middle East Studies
The Middle East Journal
The Pediatric Journal
The Rhythmic Whisper : Journal of Art Science and Culture- Türkmenistan
The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
The Turkish Journal of Gastroenterology
The Turkish Journal of Medical Sciences
The Turkish Journal of Pediatrics
The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
The Turkish Online Journal of Distance Education
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni
TİGEM Dergisi
Tiyatro Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniv)
Tiyatrom.Com : Haftalık Tiyatro Dergisi
Toksikoloji Dergisi
Tombak
Toplum ve Hekim
Toplumsal Düşünce Dergisi
Toplumsal Tarih Dergisi
Toprak İşveren Dergisi
Toraks Dergisi
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Turcoman Int’ Magazine : For a Symphony of Voices From Turk World
Turkish Electronic Journal of Biotechnology
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences
Turkish Journal of Biology
Turkish Journal of Botany
Turkish Journal of Cancer
Turkish Journal of Chemistry
Turkish Journal Of Dermatopathology
Turkish Journal of Earth Sciences
Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Turkish Journal of Haematology
Turkish Journal of Marine Sciences
Turkish Journal of Mathematics
Turkish Journal of Music Education
Turkish Journal of Nuclear Medicine
Turkish Journal of Physics
Turkish Journal of Public Health
Turkish Journal of Scientific Reviews
Turkish Journal of Telecommunications
Turkish Journal of Zoology
Turkish Neurosurgery
Turkish Policy Quarterly
Turkish Press Review
Turkish Public Administration Annual
Turkish Respiratory Journal
Turkish Revıew of Balkan Studies
Turkish Yearbook of Human Rights
TurkishTime
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi
TÜBA-AR : Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi
Tüberküloz ve Toraks Dergisi
Türk Alman Jinekoloji Dergisi
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi
Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi
Türk Biyokimya Dergisi
Türk Coğrafya Dergisi
Türk Dili : Dil ve Edebiyat Dergisi
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı : Belleten
Türk Dili Dergisi
Türk Dili ve Kültürü
Türk Dünyası : Dil ve Edebiyat Dergisi
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
Türk Edebiyatı
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Farmakoloji Derneği Bülteni
Türk Fen Eğitimi Dergisi
Türk Fertilite Dergisi
Türk Geriatri Dergisi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Türk HIV-AİDS Tıp Dergisi
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi
Türk İdare Dergisi
Türk Jinekoloji ve Ostetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Bülteni
Türk Kütüphaneciliği
Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi
Türk Oral Biyoloji Dergisi
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi (TOTBİD)
Türk Otolarengoloji Arşivi
Türk Patent Dergisi
Türk Patoloji Dergisi
Türk Pediatri Arşivi
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
Türk Psikiyatri Dergisi
Türk Psikiyatri Dergisi
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikoloji Dergisi
TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Bülteni
Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni
Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi
Türk Telekom Dergisi
Türk Üroloji Dergisi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
Türk Yurdu Dergisi
Türkbilig
TÜRKDERM : Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi
Türkiye Acil Tıp Dergisi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Türkiye Barolar Birliği Bülteni
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARKEOLOJİ DERGİSİ
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ
Türkiye Bilisim Derneği Dergisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bağımsız Denetim Raporları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Üç Aylık Bülten
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yıllık Raporları
Türkiye Ekopataloji Dergisi
Türkiye Entomoloji Dergisi
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi
Türkiye Klinikleri Allerji Dergisi
Türkiye Klinikleri Allerji-Astım Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi
Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi
Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri
Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Dergisi
Türkiye Klinikleri Farmakoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Farmakoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Dergisi
Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Dergisi
Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Hematoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Hematoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri İmmünoloji-Romatoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri İmmünoloji-Romatoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri KBB Dergisi
Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi Arşiv)
Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji-Enfeksiyon Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi (Arşiv)
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi
Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi
Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisi (Arşiv)
Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Aylık Bültenleri
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Aylık Dergisi
Türkiye ve Dünyada Yarın
Türkiye ve Siyaset : Yorum-İnceleme Dergisi
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam Kalite Bülteni
Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları Bülteni
Türkiye'de Psikiyatri
Türktarım : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi
TÜRSAB DERGİSİ
TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
Ufkun Ötesi
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uludağ Arıcılık Dergisi
Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Veteriner Fak. Dergisi
Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Ulusal Afet Dergisi
Ulusal Cerrahi Dergisi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi
Uluslararası Hematoloji & Onkoloji Dergisi
Uluslararası Hukuk ve Politika
Uluslararası İlişkiler Dergisi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Uluslararası Nakliyeciler Derneği AR-GE Bülten
Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi
Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi (Maltepe Üniversitesi)
Urology (Çeviri)
Ülkümüz : Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi-Kırgızistan
Üniversite & Toplum : Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi
Ünlem Sanat Dergisi
Üroonkoloji Bülteni
Vaccine : VACCINE aşılar ve aşılama ile ilgilenenler için seçkin bir yayındır
Vak'a Takdimi Dergisi : The Journal of Case Reports
Varia Turcica
Varlık
Vergi Sorunları Dergisi
VERGİCİ ve MUHAEBECİ ile DİYALOG
Veteriner Bilimleri Dergisi
Veteriner Hekimliği Dergisi
Vettürk e-Dergi : Veteriner Hekimlerin Sanal Dergisi
Viral Hepatit Dergisi
VOBjektif : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi
Voyager
Yapı Kredi Economic Review
Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi
Yargı Dünyası
Yargı Mevzuatı Bülteni
Yargıtay Kararları Dergisi
Yasama Dergisi
Yaşam Aralığı Dergisi
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yeni Symposium
Yeni Symposium Dergisi : Bir Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi
Yeni Tıp Dergisi
Yer Bilimleri ile İlgili Online Dergiler
Yeşil Atlas
Yönetim Araştırmaları Dergisi- Başkent Üniv. İİBF
Yönetim Bilimleri Dergisi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Biga İİBF
Yönetim Dergisi
Yunus Araştırma Bülteni
Yüksek Denetim Dergisi
Yürüyorum : Yaşam Kültür Dergisi
Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Tıp Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Zeynep Kamil Tıp Bülteni
Zifir : edebiyat e-dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknik Eğt. Fak.Teknoloji Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Tıp Dergisi Mediforum
Zonguldak Sağlıkyüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi
Zootekni