ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İntihal Tespit Yazılımları

iThenticate Doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahip “iThenticate” programı, makale ve benzeri çalışmaları (öğrenci ödevleri ve tezler hariç) internet, veritabanları ve bilgisayarınızdaki dokümanlarla karşılastırarak, aralarındaki benzerlik oranlarını hesaplar. iThenticate programı akademik çalışmaları değerlendirmeden önce intihal seviyesini tespit etmek için kullanılır.

Programı kullanmak isteyen  araştırmacılarımız kutuph@adu.edu.tr  adresine isim, soy isim ve kurum e-posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Hızlı Başlangıç Klavuzu

Kullanım Rehberi
 

Turnitin Öğrencilerin projeleri ve tezlerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen ödev, tez vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Turnitin'i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre Kütüphane tarafından sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyenlerin kutuph@adu.edu.tr adresine isim, soyisim ve kurum e-posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Turnitin Öğretmen Kılavuzu

Ödev Eklerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar