ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Açık Erişim Kaynakları

 

Açık Erşim Arama Motorları

 

Başlık

Konu

Açıklama

BASE: Biefeld Academic Search Engine

Genel

Biefeld Üniversitesi’nin hazırladığı çok disiplinli akademik bir arama motorudur.

DMOZ Open Directory Project

Genel

“Açık Dizin Projesi”, web kaynaklarının dizinidir.

Dogpile

Genel

Tek ara yüzden arama motorları üzerinden toplu arama yapar.

Find Article in BNET

Genel

Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.

Google Scholar

Genel

Akademik (makale, bildiri, tez, kitap, teknik rapor v.b.) literatürde arama imkanı sunar.

ipl2 (Internet Public Library)

Genel

Binlerce gönüllü kütüphaneci ve bilgi uzmanı ve öğrencinin referans sorularına verdikleri yanıtları içerir.

OAIster: Union Catalog of Digital Resources

Genel

Dijital koleksiyonların toplu katalog özelliğini taşır ve 12 milyona yakın kayda erişim sağlar.

Science.gov

Genel

ABD’nin bilim, bilgi ve araştırma sonuçlarını sunan bir kaynaktır.

Scirus: For Scientific Information Only

Fen Bilimleri

İnternet üzerindeki yüzlerce milyon bilimsel yayına erişim sağlayan bilimsel arama motorudur.

TechXtra

Mühendislik

Önemli web siteleri, kitaplar, endüstri haberleri, iş ilanları, e-dergiler, teknik raporlar, tezler v.b. kaynakları içerir.

Virtual Library

Genel

Web kaynaklarını kataloglayan bir arama motorudur.

 

Açık Erişim Arşivleri

 

Başlık

Konu

Açıklama

Academic Earth

Genel

Önemli üniversitelerin akademik kurs ve ders videolarını sunar.

AEI (Archive of European Integration)

Avrupa Birliği

Avrupa entegrasyonu ve birleşmesiyle ilgili dokümanların arşividir.

Ankara Üniversitesi Açık Ders Materyalleri

Genel

Açık ders materyalleri öğrenme ve paylaşma amacı ile sunulmaktadır, özellikle öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

ArchNet: Architecture

Mimarlık

Müslüman kültür ve medeniyetlere odaklanan uluslararası bir online mimarlık konulu veri tabanıdır.

arXiv.org

Fen Bilimleri

Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.

Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Atılım Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

BBC: Open News Archive

Genel

Açık haber arşivi.

CODA (The Caltech Collection of Open Digital Archives)

Genel

Caltech Kütüphanesi’nin açık erişim koleksiyonu.

CogPrints: Cognitive Sciences E-print Archive

Genel

Bilişsel bilim (psikoloji, norobilim, dilbilim v.b.) elekronik arşivi.

Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

Digital Library of Information Science and Technology (DLIST)

Bilgi Bilim

Bilgi bilim ve teknolojileri konusunda yayınları ihtiva eden dijital kütüphane.

Digital South Asia Library (DSAL)

Genel, Asya

Kapsamında her türlü yayını barındıran Güney Asya konulu bir dijital arşivdir.

Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Doğuş Üniversitesi'nin entelektüel birikimini bir araya toplayarak sunan kurumsal bir aşiv sistemidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

DRIVER: Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research

Genel

Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunar.

E-LIS: E-Prints in Library and Information Science

Bilgi Bilim

Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.

E-Print Network

Fen Bilimleri

Örnek belgeleri, özetleri dahil olmak üzere erişime sunar.

Europeana

Genel, Avrupa

Avrupa’daki kütüphane ve müzelerde bulunan çesitli doküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.

Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Genel

Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

Higher Intellect

Genel

Çeşitli konularda yüz binlerce elektronik doküman sunar.

Humanities Text Initiative

Genel

Beşeri Metin Girişimi. 1994 yılından itibaren tam metin kaynaklara çevrimiçi erişim sağlar.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi

Genel

İzmir Yüksek Tekonoloji Estitüsü Kurumsal Arşiv Sistemidir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

Mevzuat Bilgi Sistemi

Hukuk

Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik tebliğ ile bazı kanunların mülga hükümlerini verir.

Open Humanities Press

İnsan Bilimleri

İnsan bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınları açık erişimli sunan bir yayıncıdır.

Open Learn

Genel

Öğrenci ve eğitmenler için, eğitim kaynaklarına serbest erişim sağlayan bir açık arşivdir.

OpenCourseWare Consortium

Genel

İnternet ortamında serbest erişilebilen akademik ders materyalleri sunar.

OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories)

Genel

Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar.

OTA (The Oxford Text Archive)

Edebiyat, Dilbilim

Yüksek öğrenim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere, edebiyat ve dilbilim alanındaki metinleri sunar.

Özyeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Genel

Özyeğin Üniversitesi’nin entelektüel birikimine erişim sağlayan bir kurumsal arşiv sistemidir.

PANDORA: Australia’s Web Archive

Genel

Avsutralya online yayınları arşivi.

PLOL (The Public Library of Law)

Hukuk

Dünyanın en geniş ücretsiz hukuk kütüphanesi.

RePEc (Research Papers in Economics)

Ekonomi

Ekonomi alanında tam metin elektronik yayınları sunan bir açık erişim kaynağıdır.

ROAR (Registry of Open Access Repositories)

Genel

Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Arşiv Veri Tabanı

Genel

SDÜ Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.

The European Library

Genel

Avrupa’daki 40 civarında milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar.

Türk Öyküleri Sandığı

Türk Edebiyatı

Türk halkbilimi ve edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar sunar.

UNESCO Documents and Publications

Genel, UNESCO

UNESCO’nun 1945’den günümüze yayınlarını içerir. Bir kısmı tam metin erişime açıktır.

World Bank: GDF Online (Global Development Finance)

Finans

Genel gelişim finansı verilerini sunar.

World Bank: GEM (Global Economic Monitor)

Ekonomi

Günlük güncellemelerle global ekonomik gelişmeleri sunar.

 

Atlaslar ve Haritalar

 

Başlık

Konu

Açıklama

All The World Maps

Genel

Dünya haritası.

Altapedia

Genel  

Ülkelerin siyasal ve fiziksel haritaları.

Flags of the World

Genel

Dünya bayrakları.

Google Earth

Genel

Google uydu görüntüsü.

Map Finder

Genel

Harita arama.

National Geographic Maps

Genel

Ulusal coğrafik haritalar.

World Atlas

Genel

Dünya atlası.

 

Bibliyografik Kaynaklar

 

Başlık

Konu

Açıklama

E-Print Network

Fen Bilimleri

Binlerce elektronik dokümanın bibliyografik kaydını içerir.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995-

Genel

Türkiye genelindeki akademik dergilerdeki makalelerin bibliyografik kaydını içerir.

 

Biyografiler

 

Başlık

Konu

Açıklama

Biographical Dictionary

Genel

Biyografik sözlük.

Biography Center

Genel

Biyografi merkezi.

Biography.com

Genel

Biyografiler

Biyografi.net

Genel

Türkiye’de kim kimdir.

Composers Index

Müzisyenler, Besteciler

Sanatçı biyografileri.

Kim Kimdir

Genel

Türkiye’de kim kimdir.

Nobel Prize Winners

Nobel Ödüllü Yazarlar

Nobel ödüllü yazar biyografileri.

Pulitzer Prize Winners

Pulitzer Ödüllü Yazarlar

Pulitzer ödüllü yazar biyografileri.

Who’s Alive and Who’s Dead

Genel

Yaşayanlar ve ölenler.

Women’s Biographies

Önemli Kadınlar

Önemli kadınların biyografileri.

 

E-Ansiklopediler

 

Başlık

Konu

Açıklama

Art Encyclopedia

Sanatlar

Elektronik ansiklopediler.

Britannica

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Country Reports.Org

Ülke Profilleri

Elektronik ansiklopediler.

Encarta Encyclopedia

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia Mythica

Mitoloji

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia of Law Economics

Hukuk, Ekonomi

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia of Life

Yaşam Bilimleri

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia of Psychology

Psikoloji

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia of Symbols

Semboller

Elektronik ansiklopediler.

Encyclopedia.com

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Fact Monster Encyclopedia

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Historic Events Birthdates

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Information Please Encyclopedia

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Stanford Encyclopedia Of Philosophy

Felsefe

Elektronik ansiklopediler.

The Encyclopedia of Earth

Yer Bilimleri

Elektronik ansiklopediler.

Today in History

Genel

Elektronik ansiklopediler.

Wikipedia : The Free Encyclopedia

Genel

Elektronik ansiklopediler.

 

E-Dergiler

 

Başlık

Konu

Açıklama

BioMed Central : The Open Access Publisher

Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp

BioMed Central’ın yayınladığı 200 civarındaki dergiye tam metin erişim sağlar.

DOAJ (Directory Of Open Access Journals)

Genel

Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır; çeşitli konularda binlerce derginin tam metin makalelerini sunar.

ERIC: Education Resources Information Center

Eğitim

İçeriğinde 1 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt vardır ve birçok kaynağa tam metin erişim sağlar.

Free Medical Journals

Tıp

İnternet üzerinden erişilebilen açık erişimli tıp dergilerini verir.

Gateway For Free E-journals

Genel

Çeşitli konularda tam metin dergileri kapsar.

Hindawi Publishing Corporation

Fen Bilimleri

Geniş bir yelpazede yüzlerce hakemli, açık erişim dergileri ile hızla büyüyen bir akademik yayıncıdır.

Internet Library of Early Journals

Genel

18. ve 19. yüzyıllara ait bazı seçilmiş dergileri içerir.

JURN

Güzel Sanatlar, İnsan Bilimleri

Güzel sanatlar ve insan bilimleri alanında açık erişimli dergileri indeksler ve kullanıma sunar.

Library of Congress, Electronic Journals Library

Genel

Veritabanı kapsamında serbest erişilebilen tam metin dergi makaleleri bulunmaktadır.

Open J-Gate

Genel

Çeşitli konularda binlerce derginin içeriğine tam metin erişim sağlar.

PLOS: Public Library of Science

Fen Bilimleri, Tıp

Açık erişimli fen bilimleri ve tıp konulu dergileri kullanıma sunar.

Springer Open

Teknoloji, Tıp

Springer yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT)

Fen Bilimleri, Mühendislik

1922’den günümüze temel ve uygulamalı bilimler ile mühendislik alanlarında yayınlanan yerli dergileri içerir.

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)

Sosyal Bilimler

2002’den günümüze sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir.

TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı

Tıp

1996’dan günümüze sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayınlanan dillerdeki özgün araştırma makalelerini içerir.

TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

Yaşam Bilimleri

2001’den günümüze Tarım, Hayvancılık, Orman Bilimleri ve Biyoloji alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içerir.

Wiley Open Access

Genel

Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.

 

E-Kitaplar

 

Başlık

Konu

Açıklama

American Mathematical Society : Mathematics Books Online

Matematik

AMS’nin kullanıma sunduğu Matematik konulu e-kitapları içerir.

Artificial Intelligence

Fen Bilimleri, Mühendislik

Yapay zeka, imalat sanayi, robot bilimi ve yöneylem araştırması konusunda yayınlar içerir.

Authorama : Public Domain Books

Edebiyat, Romanlar

Çeşitli yazarlara ait serbest erişimli roman türü eserler sunar.

Cascadilla Proceedings Project

Dilbilim

Dilbilim alanında tam metin konferans tutanaklarını içerir.

DOAB (Directory of Open Access Books)

Genel

Açık erişim lisansı altında yayımlanan bilimsel kitaplara erişim sağlayan bir veri tabanıdır.

E-Books Directory

Genel

Serbest erişimli e-kitap, doküman ve akademik kurs metinlerini listeler ve bu kaynaklara tam metin erişim sağlar.

eScholarship Editions

Genel

Yüzlerce akademik elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Free Computer Books

Bilgisayar

Bilgisayar Mühendisliği alanında e-kitapları kullanıma sunar.

FreeFictionBooks

Genel

...

Gallica

Genel

Bibliotheque Nationale’de bulunan ve dijitalleştirilmiş Fransızca kitaplardan oluşan koleksiyondur.

Google Books

Genel

Google Books aracılığıyla eriştiğiniz bir kitap, eğer telif hakkı kapsamı dışında ise veya Google yayıncıdan izin almışsa; iznin kapsamı çerçevesinde görüntüleyebilirsiniz.

Internet Archive : Million Book Project

Genel

Araştırmacılara, tarihçilere, engelli kişilere ve halka tarihi eserleri dijital formatta sunmaktır.

ManyBooks

Genel

Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

MUNSEYS

Genel

Serbest erişimli geniş bir elektronik kitap arşividir.

O’Reilly Open Books

Genel

Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Online Books Page

Genel

Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Online Library of Literature

İngiliz Edebiyatı

İngiliz Edebiyatına ait birçok klasik çalışmayı içerir.

Open Library

Genel

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Page By Page Books

Edebiyat, Klasikler

Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Project Gutenberg

Genel

Dünyanın en eski dijital kütüphanesi olup, kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla hizmet verir.

RapidSearch

Genel

Yazılımlar, kitaplar, filimler, oyunlar, senaryolar ve daha birçok kaynağın tamamına ücretsiz erişim sağlar.

University of Virginia’s E-Book Library

Edebiyat, Tarih

İngiliz ve Amerikan edebiyatına ait eserler, tanınmış yazarların eserleri, Amerika tarihi ve çocuk edebiyatı gibi konularda açık erişimli kitabı kullanıma sunar.

Web Books Publishing

Genel

Çeşitli konularda açık erişimli kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

 

E-Sözlükler ve Dizinler

 

Başlık

Konu

Açıklama

Art & Architecture Thesaurus

Sanat, Mimarlık

İngilizce sözlük.

Babylon : Free Online Dictionaries

Genel

Dil Sözlükleri

Bilişim Sözlüğü

Enformatik

Türkçe sözlük.

Cambridge Dictionaries Online

Genel

İngilizce sözlük.

Dictionary of Art Historians

Sanat Tarihçileri

İngilizce sözlük.

Dictionary.com-Translator

Genel

İngilizce sözlük.

Engineering Dictionary

Mühendislik

İngilizce sözlük.

Environmental Chemistry.com

Çevre, Kimya

İngilizce sözlük.

EPA Glossary : Terms of Environment

Çevre

İngilizce sözlük.

Finance Glossary

Finans

İngilizce sözlük.

Free Dictionary

Genel

İngilizce sözlük.

Free Language Dictionaries

Genel

Dil Sözlükleri

Merriam-Webster Dictionary

Genel

İngilizce sözlük.

NetLingo-Dictionary

Genel

İngilizce sözlük.

New Palgrave Dictionary of Economics Online

Ekonomi

İngilizce sözlük.

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science

Bilgi Bilim

İngilizce sözlük.

OneLook Dictionary Search

Genel

İngilizce sözlük.

Online Language Dictionaries

Genel

Dil Sözlükleri

OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary

Genel

Dil Sözlükleri

Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Genel

İngilizce sözlük.

Oxford Dictionaries : Ask Oxford

Genel

İngilizce sözlük.

Ötüken Türkçe Sözlük

Türk Dili

Türkçe sözlük.

Quotations Page

Genel

İngilizce sözlük.

Sozlux.Org   

Genel

İngilizce - Türkçe, Türkçe - İngilizce sözlük.

Thesaurus.com

Genel

İngilizce sözlük.

Your Dictionary.com

Genel

İngilizce sözlük.

 

E-Tezler

 

Başlık

Konu

Açıklama

Anadolu Üniversitesi Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Ankara Üniversitesi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Atılım Üniversitesi Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Australian Digital Theses Program

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Çukurova Üniversitesi Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

DART-Europe E-Theses Portal

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

DPT Uzmanlık Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Ege Üniversitesi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Florida State University Electronic Theses and Dissertations

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Gazi Üniversitesi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

İçişleri Bakanlığı Tezler

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

İçişleri Bakanlığı Tezler

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri

Bankacılık, Finans

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri

Rekabet

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Sabancı Üniversitesi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Sakarya Üniversitesi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Technical University of Berlin Theses

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

TED Ankara Koleji IB Tezleri

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

The Pennsylvania State Univ.'s Electronic Theses and Dissert. Arch.

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Theses Canada Portal

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Tıpta Uzmanlık Tezleri: Hastahaneleri

Tıp

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Worldwide Electronic Theses and Dissertations Index

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Genel

Elektronik tezleri içeren bir veri tabanıdır.

 

Görüntü - Resim Koleksiyonları

 

Başlık

Konu

Açıklama

Aart & Architecture Collections, Univ. of Oregon

Sanatlar, Mimarlık

Görsel koleksiyonu.

Fotosearch

Genel

Görsel koleksiyonu.

Google Image Search

Genel

Görsel koleksiyonu.

Image Collections and Online Art

Sanatlar, Uluslararası

Görsel koleksiyonu.

Library of Congress, American Memory

Kültür, Tarih, Amerika

Görsel koleksiyonu.

Library of Congress, Prints and Photographs Online Catalog

Genel

Görsel koleksiyonu.

National Geographic Photography

Genel

Görsel koleksiyonu.

Smithsonian Nat. Air and Space Museum, Imagery Collections

Dünya, Gezegenler

Görsel koleksiyonu.

Time & Life Pictures

Genel

Görsel koleksiyonu.

Yahoo Image Search

Genel

Görsel koleksiyonu.

 

İstatistikler

 

Başlık

Konu

Açıklama

European Data Center: For Work and Welfare

İş Dünyası

Avrupa istatistikleri.

Global Statistics

Genel

Uluslararası istatistikler.

International Archive of Education Data

Eğitim

Uluslararası istatistikler.

International Monetary Fund

Ekonomi ve Finans

Uluslararası istatistikler.

International Statistical Agencies

Genel

Uluslararası istatistikler.

World Health Organization: Statistics

Sağlık

Uluslararası istatistikler.

World Bank : WDI Online (World Development Indicators)

İstatistik

Dünya gelişim göstergelerini sunar.

World Bank: ADI (Africa Development Indicators)

İstatistik

Afrika gelişim göstergelerini sunar.

 

Kılavuzlar ve  Rehberler

 

Başlık

Konu

Açıklama

Academic360.com

Meslekler, Akademik

Akademik mesleklerle ilgili internet kaynaklarını listeleyen bir rehberdir.

DirectoryScience: The Comprehensive Science Directory

Fen Bilimleri

Kapsamlı bir bilim dizinidir.

Jobs.ac.uk

Meslekler, Akademik

Akademik mesleklerle ilgili olanakları tanıtan bir kılavuzdur.

List of International Organizations

Genel

Uluslararsı organizasyonlar.

Research Centers and Services Directory

Genel

Servis rehberleri ve araştırma merkezleri.

Science Search

en Bilimleri

Bilimsel araştırma rehberleri.

Travel & Cultures Directory

Kültür, Uluslararası

Seyehat ve kültür rehberi.

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı

Genel

Proje veri tabanı.

Yahoo Directory of References

Genel

Yahoo rehber ve referanslar.

 

Kısaltmalar

 

Başlık

Konu

Açıklama

Abbreviations.com

Genel

Kısaltılmış adlar, trimler.

Acronym Finder

Genel

Kısaltılmış adlar, trimler.

 

Nadir Eserler ve El Yazmaları

 

Başlık

Konu

Açıklama

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts

Orta Çağ

Dijitalleştirilmiş Ortaçağ’a ait nadir eserler.

Digital Medieval Manuscripts

Orta Çağ, Avrupa

Ortaçağ’a ait dijital el yazmaları.

Digital Scriptorium

Orta Çağ, Rönesans

Ortaçağ ve Rönesans dönemine ait dijital el yazmaları.

Early Manuscripts at Oxford University

9.-16. yy., Britanya

Oxford Üniversitesi erken dönem el yazmaları.

Manuscripts and Archives Digital Images Database (MADID)

Genel

El yazmaları ve arşivleri dijital görüntü veri tabanı.

Online Medieval and Classical Library (OMACL)

Genel, Orta Çağ

Online Ortaçağ klasik kütüphanesi.

Osmanlı-Türk El Yazmaları ve Nadir Eserler

Osmanlı-Türk Eserleri

Osmanlı – Türk nadir eserler.

Rare Book Room

Genel

Nadir kitaplar.

 

Sesli Kitaplar

 

Başlık

Konu

Açıklama

LibriVox: Free Audio Books

Genel, Edebiyat

Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.

Gutenberg: Audio Books Project

Genel, Edebiyat

Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.

Barnes & Noble Free Audio Books

Genel, Edebiyat

Ücretsiz sesli kitaplara erişim sağlar.