ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü, tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığı’na sunmaktır.

Teknik hizmetler, bütün kütüphane materyallerinin (kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar, görsel-işitsel materyaller v.b.) seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamını kapsar. Teknik hizmetleri oluşturan temel servisler:

 

1- Koleksiyon Geliştirme, Sağlama

2- Kataloglama ve Sınıflandırma Hizmetleri Servisi,

a) Kütüphane Otomasyon Programı İle İlgili İşlemler,

b) Kataloglama ve Sınıflandırma İşlemleri,

c) Kitap Sırtı İşlemleri; Kaşe, Güvenlik, Etiket, Barkot İşlemleri,

3- Birim Kütüphaneleri Destek ve Koordinasyon,