Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü, tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek.

b) Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığı’na sunmaktır. Hizmet kapsamı;

1- Sekreterlik, Yazı İşleri ve Arşiv Hizmetleri,

2- İnsan Kaynakları Yönetimi,

3- Stratejik Planlama, İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme,

4- Bütçe Planlaması Çalışmaları,

5- İhtiyaç Maddeleri, Araç-Gereç ve Malzeme Temini,

6- Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri,

7- Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri,

8- Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması,

9- Ciltleme ve Onarım Hizmetleri,

10-Taşınır İşlemleri Servisi,

    a)Tahakkuk İşlemleri

    b)Taşınır İşlemleri(Kayıt, Takip ve Sayım)

11- Diğer Hizmetler