ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Deneme Amaçlı Veri Tabanları

 

Veri Tabanı Adı Açıklamalar Erişim Bitiş Tarihi

Almanhal

Almanhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın yayıncılarından derlenmiş bilimsel içeriği, Arapça tam metin içinde arama yapılmasını sağlayan veritabanıdır. İslam Çalışmalarının yanı sıra, Dil ve Edebiyat, İşletme ve Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Hukuk, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Psikoloji ve Felsefe ile İslami Finans disiplinlerinde e-kitaplar, e-dergiler, e-tezler, araştırma raporları ve konferans bildirileri sunantelif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyondur.

Erişim Adresi :  https://platform.almanhal.com

11.12.2020

 

DataTurkey

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel verilerini birleştirerek kullanıcılarına sunan DataTurkey Veri Tabanı, Ulusal istatistik ve gösterge sistemimizdeki kurumsal dağınıklık ve veriye sınırlı erişim gibi araştırmacıların hayatını zorlaştıran problemlere çözüm sunmaktadır. Bu sayede birçok kurum ve kuruluşun seçilmiş verilerine tek platformdan ulaşmak, verileri rahatlıkla yönetmek, statik ve dinamik raporlama yapmak, zaman serisi veya panel veri tabloları üretmek, göstergeleri grafiklere yansıtmak, tanımlanan tablo ve grafikleri çeşitli formatlarda indirmek ve kullanmak, meta veri dosyalarını incelemek mümkün olmaktadır. 

https://datatr.net/login 

20.11.2020

AYEUM 

AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi ) veri tabanı Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Erişim Adresi : www.ayeum.com

13.11.2020

BOOKCITES

Erişim Adresi: https://bookcites.com/
 
Bookcites Atıf Dizini Hakkında: Bookcites, Kolay arayüze ve birden fazla arama seçeneğine sahiptir. Sadece atıf değil başlık ve tam metinde de arama yapılabilmektedir. Kurumlara özel hazırlanmış; olan panelde kurumsal atıf sayısı, okuma ve indirme sayıları gibi gelişmiş; istatistikler detaylı olarak sunulmaktadır.
 
Bookcites’da;
*  50 + yayınevi bulunmaktadır.
*  25.000 +  Yayınevi kitabı bulunmaktadır.
*  500 +  Tam metin bildiri kitabı bulunmaktadır.
* 30.000 + Tam metin bildirisi bulunmaktadır.
* 1 Milyon + atıf bulunmaktadır.
*  yayınevi , kitap ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.
 
Hangi özellikler mevcuttur?
 
Bookcites Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:
*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.
*  Her makale için yazar, yayınevi, yıl gibi bilgiler arama sonucundan kitaba tıklanarak erişilebilir, kaynakçaları indirilebilir.
*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.
*  https://bookcites.com/ mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.
20.12.2020
Legal Online

“Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitaplarına ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergisinin sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir. Legalbank’tan ise içtihata, mevzuata akademik ve uygulamaya yönelik makalelere, dilekçe ve belgelere, gerekçelere online olarak erişilebilmektedir.Aşağıda belirtilen tarihe kadar erişime açılmıştır.

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

 

07.12.2020
JOVE

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin tüm koleksiyonları üniversitemiz IP aralıkları üzerinden deneme erişimine açılmıştır.

JoVE HAKKINDA:  JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.2) sahip olan tek video veri tabanıdır. An itibariyle, JoVE içerisinde 10.000’den fazla video makale mevcut olup her ay 150 yeni video eklenmektedir. Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir. İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde taranabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.

Erişim Adresi:  https://www.jove.com

 

30  Kasım 2020
SAGE Publishing

İşletme & Yönetim, Danışmanlık & Psikoterapi, Kriminoloji, Medya, İletişim & Kültürel Çalışmalar, Siyaset & Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji alanlarında,  akademik araştırmalar ile lisans öğrenim ve eğitimi için pedagojik ihtiyaçları desteklemek amacıyla oluşturulmuş 1000+ saatlik video yayın koleksiyonunu içeren SAGE Video,  31 Temmuz 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Linki: https://sk.sagepub.com/video

---------

Tüm araştırma sürecini kapsayan dersler, röportajlar, video vaka çalışmaları ve mini belgesel videolarını içeren SAGE Research Methods Video, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Linki: https://methods.sagepub.com/video

---------

Yaklaşık 5000 başlık ile akademik monograflar, referans çalışmaları, el kitapları, seriler, profesyonel gelişim başlıklarını içeren SAGE Knowledge, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Linki: https://sk.sagepub.com/

 
31.07.2020
 

 

 
 

 

 
Enago Learn (Akademik Yazım ve Yayın Sertifika Programı

Akademik kurumları, araştırmacıları, yayınlanan araştırma çıktılarının miktarı ve kalitesinde büyümeyi teşvik etmek için geliştirilmiş kapsamlı bir çevrimiçi yazar eğitim programıdır. Akademik yayıncılığın çeşitli yönlerini kapsayan 15+ kursu içeren yapılandırılmış bir program sunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi üniversitemize açılmıştır.

Kurs 1: How to Submit a Journal Article and Get it Published (with 8videos)
        Dergi Makalesi Nasil Sunulur ve Yayınlanması Sağlanır? (8 video ile)
Kurs 2: How to Write an Effective Research Paper (with 6videos)
                Etkili Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır? (6 video ile)
Enago Learn kursuna Erişim ve Kayıt için aşağıdaki adımları izleyin:
Adım 1: Tarayıcınızda https://enago-academy.thinkific.com/bundles/enago-learn-specialedition-courses adresini açın.
Adım 2: ‘Enroll Now’ a tıklayın e-posta kimliği ve şifre ile oturum açın.
Adım 3: “Have a Coupon?” a tıklayın.
Adım 4: enagolearn100 kupon kodunu girin ve ‘Enroll Now’a tıklayın.