ANA SAYFA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yurt İçi Kütüphane ve Bilgi Merkezleri

     MİLLİ KÜTÜPHANE      

      Milli Kütüphane

     ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ

     Abant İzzet Baysal Üniversitesi

     Adnan Menderes Üniversitesi

     Afyon Kocatepe Üniversitesi

     Akdeniz Üniversitesi

     Anadolu Üniversitesi

     Ankara Üniversitesi

     Atatürk Üniversitesi

     Atılım Üniversitesi

     Bahçeşehir Üniversitesi

     Balıkesir Üniversitesi

     Başkent Üniversitesi

     Beykent Üniversitesi

     Bilkent Üniversitesi

     Boğaziçi Üniversitesi

     Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

     Celal Bayar Üniversitesi

     Cumhuriyet Üniversitesi

     Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

     Çağ Üniversitesi

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

     Çankaya Üniversitesi

     Çukurova Üniversitesi

     Dicle Üniversitesi

     Dicle Üniversitesi Kütüphane Kataloğu

     Doğu Akdeniz Üniversitesi

     Doğuş Üniversitesi

     Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fakültesi

     Dokuz Eylül Üniv. Mühendislik Fakültesi

     Dokuz Eylül Üniversitesi

     Dumlupınar Üniversitesi

     Ege Üniversitesi

     Erciyes Üniversitesi

     Fatih Üniversitesi

     Fırat Üniversitesi

     Galatasaray Üniversitesi

     Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi

     GATA Kütüphanesi

     Gazi Üniversitesi

     Gaziantep Üniversitesi

     Gaziosmanpaşa Üniversitesi

     Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

     Hacettepe Üniversitesi

     Haliç Üniversitesi

     Harran Üniversitesi

     Işık Üniversitesi

     İnönü Üniversitesi

     İstanbul Bilgi Üniversitesi

     İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi

     İstanbul Kültür Üniversitesi

     İstanbul Teknik Üniversitesi

     İstanbul Ticaret Üniversitesi

     İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

     İstanbul Üniversitesi

     İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

     İzmir Ekonomi Üniversitesi

     İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

     Kadir Has Üniversitesi

     Kafkas Üniversitesi

     Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

     Kara Harp Okulu

     Karadeniz Teknik Üniversitesi

     Kocaeli Üniversitesi

     Koç Üniversitesi

     Lefke Avrupa Üniversitesi

     Marmara Üniversitesi

     Mersin Üniversitesi

     Mersin Üniversitesi Kütüphane Kataloğu

     Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

     Muğla Üniversitesi

     Mustafa Kemal Üniversitesi

     Okan Üniversitesi

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi

     Orta Doğu Teknik Üniversitesi

     Osmangazi Üniversitesi

     Pamukkale Üniversitesi

     Sabancı Üniversitesi

     Sakarya Üniversitesi

     Selçuk Üniversitesi

     Süleyman Demirel Üniv. Burdur Eğt. Fak.

     Süleyman Demirel Üniversitesi

     Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

     TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

     Trakya Üniversitesi

     Ufuk Üniversitesi

     Uludağ Üniversitesi

     Yakın Doğu Üniversitesi

     Yaşar Üniversitesi

     Yeditepe Üniversitesi

     Yıldız Teknik Üniversitesi

     Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

      KURUM KÜTÜPHANELERİ

     Akademik Araştırmalar Merkezi

     Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

     Anıtkabir Kütüphanesi

     Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Mesude İleri Kitaplığı

     Atatürk Kültür Merkezi

     Avrupa Birliği Genel Sekrterliği Dokümantasyon Merkezi

     Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi

     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kütüphanesi

     Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

     Borusan Kültür ve Sanat Merk. Küt.

     British Council

     Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi

     Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

     Devlet İstatistik Enstitüsü

     Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi

     DPT Kütüphanesi

     Feza Gürsey Institute

     Goethe Institut Ankara

     Goethe Institut İstanbul

     Goethe Institut İzmir

     İGEME Kütüphanesi

     İMKB Kütüphanesi

     İSAM Kütüphanesi

     İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi

     İstanbul Sanayi Odası

     İstanbul Ticaret Odası Ticari Dokümantasyon Merkezi

     İzmir Ticaret Odası

     Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi-Belge Merkezi
     KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi

     Maliye Bakanlığı

     Merkez Bankası

     Milli Eğitim Bakanlığı Bilgiye Erişim Merkezi

     Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

     MTA Kütüphanesi

     Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi

     Refik Saydam Kütüphanesi (Sağlık Bakanlığı Kütüphanesi)

     Rekabet Kurumu Kütüphanesi

     Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi

     Sayıştay e-Kütüphane

     Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi

     Talat Öncü Özel Kütüphanesi

     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı

     Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

     Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi

     TBMM Kütüphanesi

     TRT Kütüphanesi

     TÜBİTAK-MAM Cahit Arf Kütüphanesi

     Türk Dil Kurumu

     Türk Tarih Kurumu

     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Bilgi ve Belge Merkezi

     Türkiye Bankalar Birliği

     Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

     Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

     ULAKBİM

     Ulusal Metroloji Enstitüsü

     Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi

     Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi

     YÖK Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi

 

      OKUL KÜTÜPHANELERİ

 

     Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları

     Bahçeşehir Koleji Kütüphanesi

     Galatasaray Lisesi

     MEF Okulları Kütüphanesi

     ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları

     Koç Lisesi

     Özel Çakır İlköğretim Okulu Nilüfer, Bursa

     Özel Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kütüphanesi

     Özel Sanko Okulları Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi

     Robert College Library Media Center

     TED Ankara Koleji

     Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri

     Üsküdar Amerikan Lisesi